Antologi samler perspektiver på lederskab

Bogomtale i RetorikMagasinet 90 (2013):
Poula Helth (red.), Lederskabelse – det personlige lederskab, Samfundslitteratur, 3. udgave, 2013, 318 sider, 369 kr.

Antologi samler perspektiver på lederskab

omtalt90 4

På bagsiden af bogen “Lederskabelse – det personlige lederskab” står der at bogen er ”teoretisk nyskabende og konkret anvendelig”. Sådan, intet mindre. Som læser har man således store forventninger inden man overhovedet har slået op på første side.

Bogen er en tværfaglig antologi om teori og metoder inden for det personlige lederskab, og den er skrevet af 16 forskellige forskere og konsulenter. Poula Helth har redigeret bogen og er også kvinden bag bogens forord. Heri skriver hun blandt andet at bogens sigte er at lægge op til flerfaglighed i opfattelsen af lederskab med den begrundelse at ingen teori i sig selv formår at beskrive det personlige lederskab i sin helhed. Netop på dette punkt rammer bogen plet. De forskellige skribenter formår nemlig at give hvert deres syn på lederskab,  og på hver deres måde fokuserer de på personlige egenskaber som ledere skal besidde. Én forfatter skriver fx om ”selvskabt ledelse”, en anden om ”ledelse i den relationsskabte organisation” og en tredje om ”ledelse og autoritet”. Bogen griber altså lederskab an på flere forskellige måder hvilket giver et på mange måder unikt indblik i hvordan man mestrer det personlige lederskab.

Flere af bogens bidragsydere skriver nuanceret og læsevenligt. Og så er det sjovt at læse. Fx har Hanne Knudsen og Niels Thyge Thygesen bidraget med et  velskrevet kapitel om ledelse af værdier, hvori de forklarer at vægtning af forskellige værdier samtidig konstruerer forskellige lederroller som lederen bør være sig bevidst. Kapitlet er konkret og overskueligt – som et sådant kapitel i en ”konkret anvendelig” bog bør være.

Desværre er langt fra alle kapitler lige så gode som dette. Flere kapitler mangler fokus og konkret anvendelighed hvilket er ærgerligt i en bog der bryster sig af at være ”konkret anvendelig”. Især springer kapitlet ”Ledelse med narrative og poststrukturalistiske perspektiver” i øjnene. Kapitlet handler om ”narrative, poststrukturalistiske og radikalt fænomenologiske principper på ledelse”. Puha… Man bliver næsten helt omtåget bare af at tænke på at ét enkelt kapitel indeholder så mange perspektiver. Man bliver dog ikke mindre omtåget af at læse kapitlet som inddrager den ene store tænker efter den anden, og jeg fristes næsten til at beskylde skribenten for namedropping. Kapitlet er på alle måder et eksempel på hvordan et kapitel ikke må være i en how-to-bog. Og kapitlet står slet ikke alene.

Annons
Praktisk argumentation
Praktisk argumentation

Grundbok i retorisk argumentation - för alla som argumenterar eller behöver genomskåda andras argumentation. Läs mer...

Spørgsmålet er så om bogen lever op til sine erklærede evner som ”teoretisk nyskabende og konkret anvendelig”? Umiddelbart vil jeg ikke vurdere at bogen som sådan leverer nyskabende teori på sit felt. Dog vil jeg medgive at det er en god idé at samle alle disse perspektiver på lederskabelse i én samlet bog. Enkelte steder er bogen anvendelig, men desværre er niveauet meget svingende – og derfor vil jeg have store betænkeligheder med at anbefale bogen til læseren der søger det “konkrete” og “anvendelige”.

typo star grey-bigtypo star grey-bigtypo star grey-big


Author profile

Lämna ett svar