Artikelrop NKRF

Artikelrop / CFP

Nordiska konferensen i retorikforskning anordnas av Lunds universitet den 15-17 oktober 2014.

Deadline

Anmälan med konferensbidrag: deadline 31 januari 2014, abstract 200 ord.

Kontakta:
e-post till nkrf@retorik.lu.se.

Annonce

Artikelropet

Nordiska konferensen i retorikforskning anordnas av Lunds universitet den 15-17 oktober 2014. Målsättningen med konferensen är att samla såväl retorikforskare som forskare i andra discipliner som finner att de har/kan ha nytta av retoriska perspektiv och förhållningssätt i sin forskning. Temat för konferensen är Retorik och kunskap – undervisning bildning ansvar. Med detta tema vill vi betona retorikens plats i kunskapssamhället, såväl för utbildningsväsendet, den enskildes bildning och vårt gemensamma ansvar för vår värld.

Plenartalare är:
Kjell-Lars Berge, Oslo universitet
Michael Billig, Loughborough University, UK
Ekaterina Haskins Rensselaer Potytechnique Institute NY
Christian Kock, Köpenhamns universitet
Andrea Lunsford, Stanford University CA

Sista datum för anmälan med konferensbidrag 31 januari 2014, med besked om antagning mars 2014. En fackgranskning av föreslagna konferensbidrag kommer att ske. Även bidrag utan tydlig koppling till konferenstemat är varmt välkomna. En hemsida är under uppbyggnad. Anmälan kan göras med e-post till nkrf@retorik.lu.se.
Väl mött i Lund

Vad är NKRF

Läs mer om Nordisk konferens i retorikforskning

Author profile

Professor i retorik vid Lunds universitet.

Lämna ett svar