Artikelrop: Temanummer: Efterligning!

Artikelrop / CFP

Efterligningsprincipper bruges til stadighed i retorikundervisningen på forskellige uddannelsesniveauer i Skandinavien – men med hvilke formål og på hvilket teoretisk grundlag? Og hvordan kan efterligning mere generelt – fra overlagt imitation til mere ubevidst afsmitning – sætte sit præg på tekst og tale og med hvilke konsekvenser for kommunikationen?

Deadline

Artikelforslag modtages i form af synopser på ca. 2000 ord, som sendes til temaredaktørerne senest 1. november 2014.

Temanummer
Detta artikelrop blev till temanummer: Rhetorica Scandinavica #70, 2015: Tema Efterligning!

Annons
Doxologi
Doxologi. En essä om kunskap
Doxologi. En essä om kunskap

Vad betyder det att all kunskap som vi människor har – alltifrån teoretiska insikter till praktiska färdigheter – är just vår kunskap? Läs mer...

Kontakta:
Anders Sigrell, Lunds Universitet: anders.sigrell@kom.lu.se
Christine Isager, Københavns Universitet: isager@hum.ku.dk

 

Artikelropet

Rhetorica Scandinavica udgav i nr. 16 (2000) to oversatte klassikere, der begge bærer titlen: Om efterligning. Her behandler henholdsvis ‘Europas lærer’, Quintilian (1. årh.), og ‘Tysklands lærermester’, Melanchthon (16. årh.), værdien af imitatio som en central dimension af retorisk dannelse og uddannelse. Quintilian diskuterer bl.a. forholdet mellem efterligning og originalitet, og Melanchton udfolder bl.a. den pointe, at efterligning må angå tænkemåder, ikke bare stiltræk. Tematikkerne er levende og aktuelle. I det seneste år har Christina Matthiesen forsvaret afhandlingen Elevstyret imitatio: En retorisk skrivepædagogik i teori og praksis ved Københavns Universitet (november 2013), og 30 deltagere fra hele Skandinavien har været samlet til retorikseminar sammesteds (marts 2014) under overskriften Efterligning med vilje (se program og abstracts på http://mef.ku.dk/kalender/skandinavisk-retorikseminar/).

Forskningsmæssigt er der mange tråde, der er værd at samle op til videre belysning og diskussion. Efterligningsprincipper bruges til stadighed i retorikundervisningen på forskellige uddannelsesniveauer i Skandinavien – men med hvilke formål og på hvilket teoretisk grundlag? Og hvordan kan efterligning mere generelt – fra overlagt imitation til mere ubevidst afsmitning – sætte sit præg på tekst og tale og med hvilke konsekvenser for kommunikationen?

Disse spørgsmål inviterer vi interesserede forskere til at behandle i et temanummer af Rhetorica Scandinavica, der er planlagt til udgivelse i slutningen af 2015. Både pædagogisk, teoretisk og analytisk-kritisk orienterede bidrag er velkomne,

Author profile

Lektor ved Institut for kommunikation, Københavns Universitet. Ansv redaktør på Rhetorica Scandinavica 2016-2019.

Lämna ett svar