Georg Johannesen om retorikk i syv sitater

Mindeord Georg Johannesen er død. Bibliografiskt Amund Børdahl. Rhetorica Scandinavica 37 (2006), s 7-8. Se även Jan Lindhardts mindeord Mindeord “Enhver retoriker vet at budskapet kan være så sant det bare vil: forstås det ikke opphører det å være sannhet” Øivind Andersen, Jørgen Fafner, Kurt Johannesson, “Georg Johannesens retorikkforskning,” i Arnfinn Åslund (red.), Johannesens bok, Läs mer…

Om talekunst

Kirkefaderen Augustin (354–430) er en sentral figur i den retoriske tradisjon, ikke minst i kraft av sin avhandling om den kristne veltalenhet i verket De doctrina christiana. Vi bringer ett av de mest berømte avsnitt i verket, de innledende kapitler i bok IV. Augustin argumenterer her blant annet for nødvendigheten av sann veltalenhet: Den er et våpen i kampen mot løgnen. Oversatt til norsk av Hermund Slaattelid, introduksjon ved Amund Børdahl Läs mer…

Forsvar for Talons ramistiske retorikk

Claude Mignault (1536-1606) publiserte i 1577 en kommentert utgave av Omer Talons Retorikk, som var den ramistiske lærebok i faget. I forordet svarer han på noen av de innvendinger som i samtiden ble fremført mot den ramistiske retorikken. Teksten gir et innblikk i den diskusjon som på 15- og 1600-tallet ble ført om retorikkfagets art og domene, og spesielt gir den inntrykk av hvordan en typisk ramist argumenterte. Mignault hevder at det er den ramistiske retorikken, ikke den klassiske, som er “en generell retorikk”. Oversatt og med introduksjon av Amund Børdahl. Läs mer…