Walter Jens

Walter Jens, prof. emeritus i retorikk ved universitetet i Tübingen, har vært en institusjon i den kulturpolitiske offentligheten i Tyskland etter 1945. Hans prosjekt er noe så tilsynelatende enkelt som et opplyst, demokratisk og rettferdig samfunn. Han levendegjør retorikken som teori og praksis i dens videste humanistiske forstand. Artikkelen har karakter av en presentasjon av Jens’ retoriske aktivitet, siden hans verk er lite kjent i Skandinavia

Läs mer…

Retorikk og resepsjon

Massekommunikasjon er et opplagt felt for retorisk forskning. Men denne forskning­en er bare såvidt begynt. Særlig underbelyst er auditor-instansen og resepsjonsprosessen i et retorisk perspektiv. Den foreliggende artikkel gjennomgår tradisjonelle kommunikasjonsmodeller innenfor medievitenskapen i forhold til det retoriske kommunikasjonsbegrepets både målrettede og dialogiske karakter. Artikkelen plederer for en retorisk vending av resepsjonsforskningen innenfor medievitenskapen og prøver å bidra til at retorisk forskning også på andre felter utvikler større interesse for auditor og resepsjonsprosessen

Läs mer…