Gott budskap jag till eder bär

Valretoriken inför det finländska riksdagsvalet dominerades av glada och samstämmiga rapporter från regeringspartierna. Ekonomin sades vara ‘i skick’, samtidigt som något av det tidiga nittiotalets krismedvetenhetsretorik likväl dröjde sig kvar. Det blev både kluvet och utslätat.
Liksom tidigare skönjdes en strävan att skuldbelägga väljarna. Läs mer…