Slægtskabsreguleringer

Ufrivillig barnløshed er et efterhånden velkendt fænomen og i Danmark bliver hvert tolvte barn i dag født ved hjælp af assisteret reproduktion. Danmark indtager i dag en nøgleposition både, hvad angår antallet af børn, der fødes efter et besøg på en fertilitetsklinik, og som aktør på det globale marked i sæd og reproduktive teknologier. I artiklen udvikler forfatterne en feministisk retsretorisk analyseramme og belyser, hvordan det danske lovmateriale om adoption og assisteret reproduktion samt Det Etiske Råds redegørelser konstruerer meget forskellige rammefortællinger om ”naturlige”, ”kunstige” og ”monstrøse” måder at få børn på. Afslutningsvis diskuterer forfatterne den feministiske retsretoriske analyserammes potentiale herunder dens evne til at kunne fremanalysere retoriske figurer og metaforer, der (il)legitimerer bestemte typer af slægtskaber, samt dens mulighed for at forholde sig til kønsligestilling i loven

Läs mer…

Også respektabel?

Kroppe og kropsdele udveksles i stadig højere grad mellem den første og den tredje ­verden. Et relativt nyt og stadig mere udbredt fænomen er, at fertilitetsrejsende krydser grænser for at gøre brug af rugemødre – bl.a. i Indien. Når en indisk kvinde udlejer sin ­livmoder kommercielt og giver liv til et barn som hun ikke er beslægtet med i genetisk forstand, med henblik på at eksportere det til en familie i en anden del af verden, ud­fordres traditionelle forestillinger om slægtskab og familiedannelse, og det er derfor en overskridende kropslig og kulturel praksis i mere end en forstand. Artiklen undersøger hvordan respektabilitet etableres for henholdsvis fertilitetsrejsende og rugemoderen og argumenterer for, hvordan den komplekse problematik kan begribeliggøres ved hjælp af en feministisk retorisk analyse

Läs mer…

”Sørg hellere for en solid tremmeseng”

Feministiske udfordringer til retorikken. Feministisk retorisk teori er kendetegnet ved et tværfagligt perspektiv. I denne artikel skitserer vi først tilblivelsen og udviklingen af feministisk retorisk teori – helt konkret forbindelserne til traditionel retorik samt kvinde- og kønsforskning. Indlemmelse og differentiering er nøgle­strategier inden for kvinde- og kønsforskningen, mens transformation er kernen i feministisk retorisk teori. Derefter analyserer vi en aktuel case, nemlig Scandinavian Cryobanks salg af skandinaviske mænds sæd til USA og den marketing der findes på selskabets hjemmeside. Hvorimod kvinde- og kønsforskning udvikler forskellige analyser, placerer feministisk retorisk teori det retoriske i en konkret sammenhæng og fremhæver dens potentiale for forvandling.

Läs mer…