Undskyldningernes tidsalder

En god undskyldning kan både genskabe tilliden til en virksomhed og danne et fællesskab. Men i en global verden hvor vi alle kommer tættere på hinanden, får vi ikke bare flere muligheder for at sige undskyld. Det bliver også sværere at leve op til kriterierne for den gode undskyldning. Läs mer…

En teori om imagegenoprettelse

Klassiker. W.L. Benoit: En teori om imagegenoprettelse

Läs mer…

”Værelser tilbage til naturen”

Den grønne bølge, der er skyllet ind over de vestlige samfund i de seneste årtier, har ikke alene gjort miljøet til en central værdi, men har også skabt nye genrer og en ny retorik. Denne artikel analyserer to genrer inden for hotellernes miljø­kommunikation, nemlig den grønne hotelfolder og det grønne kort, og inddrager eksempler fra Scandic-hotelkæden, der er gået i gang med ”at give sine værelser tilbage til naturen”. I forlængelse af analysen tages der hul på en diskussion om ­fordele og ulemper ved genreanalyse inden for anvendt diskursanalyse set i lyset af den retoriske genreforskning

Läs mer…

Retorik og krisekommunikation

Ord som ‘krise’, ‘krisestyring’ og ‘krisekommunikation’ er i disse år kommet på alles læber, fra politikere og rådgivere til vælgere og borgere, og fra administrerende direktører og informationschefer til ansatte og forbrugere. Med udgangspunkt i en kritisk præsentation af William Benoits teori om image-genoprettelsesstrategier forsøger Finn Frandsen og Winni Johansen at vise, hvordan retorikken kan bidrage til en analyse af krisekommunikation. Forfatterne inddrager eksempler fra to af de seneste års mest omtalte kriser i Danmark: PFA-sagen med Trads og Thorsen og V6-sagen med Dandy og Aarhus Universitet

Läs mer…