Christian Kock

Professor i retorik ved Københavns universitet.

Retorik og funktionel sprogbetragtning

Peter Harder og Christian Kock Retorik og funktionel sprogbetragtning – Normativitet og struktur i argumentation og æstetik Denne artikel har som sit mål at fremlægge og diskutere nogle væsentlige områder hvor der er fælles orientering og interesser mellem retorik og kognitiv-funktionel lingvistik. Vi hævder at denne fælles orientering på den ene side kan kaste nyt

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Det ophøjede

Klassiker: Gustav Schilling Det ophøjede Oversat og med introduktion af Christian Kock Om artikeln Ingår i: Rhetorica Scandinavica 73, 2016. Introduktion s 20-24 · Artikel s 25-29 Om originalet Översättning: Christian Kock efter originalet i Encyclopädie der gesammten musikalischen Wissenschaften, oder Universal-Lexicon der Tonkunst, bind 2, Stuttgart 1835-1838. Fulltext: Klassikerintro: Skriftet der er oversat nedenfor om

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Multiverktyg för argumentation

Antikens retoriker kämpade hårt för att systematisera retoriken. Ett resultat av vedermödorna är stasisläran: ett multiverktyg som kan användas för argumentation i alla ämnen. Med dess hjälp kan man sätta ihop slagkraftiga argument och säkerställa att åhörarna bygger sina ställningstaganden på solid argumentation. Multiverktyg för argumentation Christian Kock I antiken tänkte man systematiskt om retorik. Tänkare

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Retoriske uskikke i offentlig debat

Christian Kock Retoriske uskikke i offentlig debat – illustreret med eksempler fra prostitutionsdebatten Offentlig debat: normer og praksis – med den danske prostitutionsdebat som eksempel De tre artikler i dette nummer af Merete Onsberg, Christian Kock og Charlotte Jørgensen udgør en tematisk helhed. De er udgået fra forskningsprojektet ”Offentlig debat” ved Afdeling for Retorik på

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Kynismesyndromet

Christian Kock Kynismesyndromet Påstanden i denne artikel er at der i politisk journalistik og på visse nærliggende områder, især politologi, eksisterer en ”klynge” af korrelerede synsmåder på politik, hvoraf den nok mest omdiskuterede er den tendens i den politiske journalistik der ofte kaldes kynisme. Artiklen analyserer kynismens egenart og nogle af de vigtige korrelater til

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Forord – Metrik & musik

metrik

Introduktion Introduktion til bogen ”Metrik & musik”, Christian Kock (red.), Retorikforlaget 2002, s. 7. Bibliografisk Författare: Christian Kock är professor i retorik vid Köpenhamns universitet Förordet I mange metriske arbejder i de senere år er slægtskabet mellem metrik og musik kommer i forgrunden. Det er blevet et mere fremtrædende synspunkt at metrik har noget med…

Förord och inledning – Retorik der flytter stemmer

rdfs

Introduktion Förord och inledning till ”Retorik der flytter stemmer”, Jørgensen, Kock & Rørbech, Retorikförlaget 2011, s. 7-12. Finns även som eBok. Bibliografiskt Författare: Charlotte Jørgensen, Christian Kock och Lone Rørbech är alla aktiva vid retorikämnet, Köpenhamns universitet. Forord og indledning Denne bog er resultatet af et forskningssamarbejde mellem tre kolleger på Institut for Filosofi, Pædagogik…

Fornuftig uenighed

Christian Kock Fornuftig uenighed Tanker om deliberativt demokrati handler oftest om borgernes inddragelse i demokratiet som aktive retorer eller debattører. Og de handler ofte om veje til finde gensidig forståelse eller ligefrem konsensus. Denne artikel har en anden vinkel: Den vælger borgernes position som modtagere, ikke afsendere, af deliberativ retorik, og den accepterer at politiske

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Om den bedømmende genre (genus judicale)

Klassiker: Melanchton Om den bedømmende genre (genus judicale) Oversat og med introduktion af Christian Kock. Om artikeln Ingår i: Rhetorica Scandinavica 45, 2008. Intro s 6-10 · Artikel s 11-27 Om originalet Översättning: Christian Kock efter Philipp Melanchthons re­to­riklærebog fra 1531, Elementa rhetorices. Fulltext: Klassikerintro: Hermed bringer Rhetorica Scandinavica igen et uddrag af Philipp Melanchthons re­to­riklærebog fra 1531,

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Hermogenes: Om Argumenter

Klassiker: Hermogenes Om Argumenter (epikheirêmata) Oversat og med introduktion af Christian Kock Om artikeln Ingår i: Rhetorica Scandinavica 33, 2005. Intro s 6-10 · Artikel s 10-16 Om originalet Oversættelse: Christian Kock efter original Rabe, Hugo (red.) (1913): Hermogenis opera. Teubner, Leipzig. Genoptryk 1969. Fulltext: Klassikerintro: Hermogenes er stadig kun er kendt af en ret begrænset

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Retorisk kritik af skønlitterære tekster

Christian Kock Retorisk kritik af skønlitterære tekster Artiklen slår til lyd for at retorikken skal definere sig selv ud fra en funktionel diskursforståelse. Som del af dette program skal retorikken også forstå litteraturens særlige funktion, som er æstetisk, det vil sige psykodynamisk, snarere end kognitiv eller persuasiv, og den skal levere retorisk kritik af litteratur

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Tidningen i demokratins tjänst

Retorik i dagstidningen. Vilken roll spelar dagstidningarna för den upplysta demokratin? Kan de göra mer? Och samtidigt rädda sig själva i en tid med fallande upplagor? Dessa frågor var grunden för ett projekt om “Goda nyheter”, gjort som ett samarbete mellan retorikinstitutionen vid Köpenhamns universitet och de danska dagstidningarnas branschorganisation. Efter två års projektarbete redovisas

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Verset skal virke

Christian Kock Verset skal virke Edgar Allan Poes retoriske metrik Poes særprægede og forkætrede versifikation har den retoriske funktion, ligesom musik, at hensætte læseren i en drømmeagtig overflod af ‘umiddelbare betydninger’. Det vigtigste umiddelbare symbol i Poes vers er hans brug af novelty, det vil sige en bestandig omgåelse og overgåelse af hvad læseren forventer.

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Melanchthon: Om efterligning

Philipp Melanchthon Melanchthon: Om efterligning Klassiker I dette nummer bringer vi hele to klassikere – med samme titel: Om efterligning. Det er altså retorikkens gamle imitiatio-princip der er under behandling. Forfatterne er begge centrale skikkelser i retorikkens historie, nemlig ‘Europas lærer’, Quintilian, og ‘Tysklands lærermester’, Melanchthon. Den første redegør blandt andet for forholdet mellem efterligning

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Retorik i Skandinavien. Status 1999

Retorik i Skandinavien Brigitte Mral: Retorik i Sverige Christian Kock: Retorik i Danmark Jens E. Kjeldsen: Retorik i Norge Den 1 nordiska konferensen för retorikforskning, NKRF, hölls i september 1999 i Örebro. Vi publicerar de bearbetade introduktions­föredragen om retorikens status i Sverige, Danmark och Norge. Om artikeln Ingår i: Rhetorica Scandinavica 12, 1999. Artikel s 43-72

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här