Lennart Hast

Lennart Hast är verksam vid Högskolan i Halmstad

Vilka hörs på Twitter?

Artikel från RetorikMagasinet 57: Det är en myt att Average Joe syns och hörs på sociala medier. Det är samma elit som hörs i gamla och nya medier: forskning visar att utbildning, yrke och olika former av socialt kapital ger fördelar och underlättar för genomslag på sociala medier som Twitter. …

Elektronisk vältalighet

Kritiker menar att presentationstekniken påverkar undervisningsinteraktioner och styr studenten mot ett linjärt tänkande. Forskarna menar att Powerpoint begränsar ett konstruktivistiskt perspektiv, misslyckas med att visa på komplexa relationer mellan begrepp, samt att Powerpoint hämmar den pedagogiska kreativiteten, vilket i sig leder till mindre engagerade/passiva åhörare. Lennart Hast diskuterar presentationsprogram som verktyg för inlärning.…

Medierna som politiska budskap

Vi ger makt till den vi tror har makt. Och när politiska opinionsbildare och -makthavare ger medierna makt över sina budskap – är det då inte medierna som egentligen har makten? Lennart Hast gräver i medieanpassningar och en modern konflikt mellan ideologi och marknad. Medierna som politiska budskap Lennart Hast Med politikens medialisering har medierna

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Vad gör du om bloggarna tycker att ditt företag suger?

arg

Eva Ossiansson & Lennart Hast Vad gör du om bloggarna tycker att ditt företag suger? Frän retorik på nätet. Talas det om ditt företag på nätet? Är det i så fall din berättelse som sprids bland kunderna eller är det någon annans?  Och vad gör du om någon sprider information på nätet som riskerar att skada

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Den solkiga propagandan

Begreppsrelativism. Begreppet propaganda används nu ofta som synonymt med reklam, PR och marknadsföring. Kanske är det inte så konstigt då dessa påverkanstek­niker har en gemensam historia och allt från bilar och ­folkhälsobudskap till välgörenhet och politik kommuniceras med liknande tekniker?  Lennart Hast Den solkiga propagandan Även om påverkansteknikerna propaganda, reklam, PR och marknadsföring har gemensamma

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Är det propaganda?

Lennart Hast Är det propaganda? PR, propaganda och reklam. Manipulation har alltid funnits men ordet propaganda – med ursprung i den romersk-katolska kyrkan – har blivit ett allmänt ­negativt begrepp utan en klar definition.   När den amerikanska presidenten utsåg reklambyrådirektören Charlotte Beers att påverka den amerikanska opinionen efter 11 september, så presenterades utnämningen som

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här