Tegnelysten, kreativiteten og sansen for sprog er du født med

Hvert forår fyldes forsamlingshuse, havepavilloner, kroer og stuer rundt i landet med spændte konfirmander, deres familie og venner. Konfirmationen er en fastetableret tradition i Danmark, og det samme er den dertilhørende konfirmationstale fra forældrene. Naturligvis vil der være en masse rosende ord fra forældrene, men hvordan kan forældre undgå at talen fremstår som en selvfed ros af deres egen opdragelse? I mit speciale fra sidste år har jeg undersøgt en række danske konfirmationstaler fra 1995 til 2016 og blandt andet erfaret hvordan forældre bruger det naturlige som en måde at beskrive deres barn. Ved at se tilbage på det barnet havde med sig fra naturens side, kan de distancere sig tilpas meget fra barnets karaktertræk til at barnet fremstår som et selvstændigt individ og ikke kun et produkt af dets omgivelser. Läs mer…