Paulus argumentation i Galaterbrevet 3:6–14

Gal 3:6–14 är ett av många avsnitt i Paulus brev som är svårt att förstå p.g.a. den komplicerade argumentationen. En argumentationsanalys är därför påkallad för att reda ut argumenten och för att klargöra eventuella implicita premisser. En sådan analys ger oss en bättre uppfattning av Paulus argumentation än en traditionell exeges ensam kan ge. Analysen ger vid handen att Paulus försöker övertyga både genom förnuftsargument och genom en argumentationsstrategi som bygger på ­vädjan till tradition och till auktoritet. Argumentationen innehåller ställvis, strikt sett, fallasier. ­Analysen visar ett en modern metod för argumentationsanalys är ett brukbart instrument som ett led i en exeges av en argumentativ text

Läs mer…