Mona Mortensen Krane

Mona Mortensen Krane studerar retorik vid ­Köpenhamns Universitet.

Heil Hynkel!

hynkel2

Diktatorisk retorik. Med sitt tal i Diktatorn (1940) ­levererar Charlie Chaplin en intensiv appell om fred. Filmen hånar samtidigt den tomma retoriken och problematiserar förhållandet mellan fiktion och verklighet.…