Det sublime er – når?

Opprinnelig en kategori innen retorikken, har begrepet om det sublime tatt form og blitt omdannet i ulike versjoner opp gjennom historien, i ulike typer estetiske og filosofiske diskurser. Det viktigste fellestrekket i de versjoner som har fanget Pålshaugens interesse, dreier seg om det sublime som kategori for en type erfaring som sprenger alle kategorier: det sublime setter vår erfarings- og erkjennelsesevne ut av spill – for et øyeblikk. Diskursen om det sublime i kunsten dreier seg ikke minst om å utforske hva som finner sted i slike øyeblikk. Dette er også tema for denne artikkelen

Läs mer…

Retorikkens begreper og begrepenes retorikk

Øyvind Pålshaugen: Retorikkens begreper og begrepenes retorikk Essä. Bibliografiskt Författare: Øyvind Pålshaugen Rhetorica Scandinavca, nr 47 (2008), s 52-62. Essäet I Som den retorikk-skolerte leser allerede vil ha lagt merke til, har jeg valgt å bruke en kiasme som tittel på dette essayet. Det vil si, strengt tatt valgte jeg ikke å bruke en kiasme; Läs mer…