Retorikförlaget

Website URL: https://www.retorikforlaget.com

Vi blir digitala 2.0

20 års retorikforskning – och 18 års populärvetenskap. All forskning tillgänglig direkt och digitalt – som pdf eller fulltext inklusive noter och referenslistor. Varje populärvetenskaplig artikel blir digital och fullt tillgänglig för sökning och inspiration. Alla recensioner och introduktioner är gratis och helt öppet tillgängliga – för övrigt material krävs inloggning. Nytt är att vi…

CFP: Erotema A Conference on Rhetoric and Literature

Could rhetoric play a more central role in literary studies than it hitherto has? Do both fields stand something to gain by a closer collaboration? Might such a combination of perspectives even be a means to open up rhetoric and literary studies alike to other disciplines, such as media studies, language studies, art history and ­pedagogy?…

För skribenter

Rhetorica Scandinavica är en internationell peer review-tidskrift, där artiklar alltid granskas av (minst) två externa lektörer. Artiklar anonymiseras innan granskningen. Till forskare och andra skribenter har vi gjort en “Skribentguide” där du kan läsa om vilka krav vi ställer på artiklar till Rhetorica Scandinavica. Guiden beskriver målgrupp, innehåll, fackliga och förmedlingsmässiga kriterier samt standarder. Observera…

CFP: Virksomhetsretorikk: Hva, hvordan og hvorfor?

Artikelrop / CFP Alle virksomheter kommuniserer, enten de er korporasjoner, små selskap, frivillige organisasjoner eller myndigheter. Men på tross av at virksomheter griper inn i vår hverdag, er retorikken deres fortsatt et lite utforsket område. Med dette artikkelropet ønsker vi å invitere bidrag som tar for seg virksomhetsretorikk i vid forstand. Bidrag kan dreie seg…

Artikelrop: Temanummer: Det sublime

Artikelrop / CFP Hvilken retorikkfaglig funksjon vil det sublime kunne ha i vår samtid? Har den et spesifikt analytisk potensial som supplerer andre retoriske kategorier? Kan den brukes i retoriske analyser av både skjønnlitteratur og sakprosa? Og hva med bilder og musikk? Videre: Er det sublime politisk kompromittert av totalitære regimer? Har nåtidsmennesket  mistet evnen…

Artikelrop NKRF

Artikelrop / CFP Nordiska konferensen i retorikforskning anordnas av Lunds universitet den 15-17 oktober 2014. Deadline Anmälan med konferensbidrag: deadline 31 januari 2014, abstract 200 ord. Kontakta: e-post till nkrf@retorik.lu.se. Artikelropet Nordiska konferensen i retorikforskning anordnas av Lunds universitet den 15-17 oktober 2014. Målsättningen med konferensen är att samla såväl retorikforskare som forskare i andra…

Clintans retoriska spöken

clintan

Talarstolen. Clint Eastwood gjorde en bisarr debut som andemanare i sitt tal vid det republikanska konventet i november 2012. Talets kärna var en arg dialog med en tom stol som Eastwood hävdade bar en osynlig Obama. Men andar och vålnader är inget nytt fenomen i amerikansk politik. Förtidens slavar och infödda hemsöker den amerikanska självförståelsen och används retoriskt i våldsamma protester mot Obama…

Artikelrop: Aristoteles Retorik

Artikelrop / CFP Aristoteles Retoriken har nyligen utkommit i en svensk översättning av Johanna Akujärvi, och finns därmed äntligen på alla de skandinaviska språken. Tidigare har vi fått läsa den danska översättningen av Hastrup 1983 eller den norska av Eide 2006. Rhetorica Scandinavica inbjuder nu till ett temanummer om Aristoteles Retorik. Deadline Deadline 2 maj…

Nya svenska redaktörer för Rhetorica Scandinavica

Nya svenska redaktörer Från och med 2012 har Rhetorica Scandinavicas svenska redaktion berikats med Marie Gelang och Sofi Qvarnström. Läs mer om våra nya redaktörer nedenför. I samma veva blir Orla Vigsö svensk nationalredaktör och Anders Sigrell blir en del av Rhetorica Scandinavicas redaktionsråd. Om Marie Gelang, filosofie doktor och lektor i retorik vid Örebro…

Förord – Esaias Tegnér. Texter och läsningar

Förord Förord till  “Esaias Tegnér. Texter och läsningar“, Jerker Blomqvist (red), Retorikförlaget & Tegnérsamfundet 2011, s. 9-11. Bibliografisk Författare: Jerker Blomqvist är professor em. i grekiska vid Lunds Univesitet. Förord – Esaias Tegnér. Texter och läsningar När Tegnérsamfundet bildades 1946 var det med syftet att främja studiet av Esaias Tegnér och för att sprida kännedomen…

Gylden munn, urene ord

Oldkirkens historie er ikke i liten grad også en historie om selvdefinering i forhold til konkurrerende religiøse grupperinger. Dette ga tidlig opphav til en skarp polemisk tradisjon blant kirkens ledende menn både i forhold til indre fiender på den ene side, som ble definert som kjettere, og andre religioner, ikke minst jødedommen, på den andre. Som eksempel på trusselen som jødedommen ble oppfattet å representere, viser den betydelige kirkefaren Johannes Khrysostomos i sin aller skarpeste form med sine smedeprekener Adversus Judaeos. Denne artikkelen er en analyse av ­spotten i dissen prekenene.

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här