Og ordet blev kød

Det er en stor udfordring for skuespilleren metodisk at omsætte den dramatiske tekst til et kropsligt og vokalt vibrerende nærvær som kanaliserer både sanseligheden, poesien og de retoriske kvaliteter i Shakespeares tekster; at gøre ordet til kød, besjælet kød, som svinger i takt med forfatterens skrevne værk. Det begynder med en analyse af teksten og munder ud i et komplekst samspil mellem teksten, kroppen og psykologien. Läs mer…