Authors

All

[authors_page counter=”post”]

Administrator

[authors_page role=”administrator” counter=”post”]

Author

[authors_page role=”author” counter=”post”]

Författare

[authors_page role=”contributor” counter=”post”]

Customer

[authors_page role=”customer” counter=”post”]

Annons
Topos som meningsskapare
Topos som meningsskapare

Den här avhandlingens långsiktiga mål är att bidra till en högskoledidaktik som förmår hantera föränderlighet, motstridighet och mångsidiga problem. En sådan didaktik bör emellertid vara förankrad i en reflekterad teori om meningsskapande. Avhandlingen pr Läs mer...

Editor

[authors_page role=”editor” counter=”post”]

Shop Manager

[authors_page role=”shop_manager” counter=”post”]

Subscriber

[authors_page role=”subscriber” counter=”post”]