Rhetorica Artikelrop / CFP

CFP: Erotema A Conference on Rhetoric and Literature

Could rhetoric play a more central role in literary studies than it hitherto has? Do both fields stand something to gain by a closer collaboration? Might such a combination of perspectives even be a means to open up rhetoric and literary studies alike to other disciplines, such as media studies, language studies, art history and ­pedagogy?…

CFP: Virksomhetsretorikk: Hva, hvordan og hvorfor?

Artikelrop / CFP Alle virksomheter kommuniserer, enten de er korporasjoner, små selskap, frivillige organisasjoner eller myndigheter. Men på tross av at virksomheter griper inn i vår hverdag, er retorikken deres fortsatt et lite utforsket område. Med dette artikkelropet ønsker vi å invitere bidrag som tar for seg virksomhetsretorikk i vid forstand. Bidrag kan dreie seg…

Artikelrop: Temanummer: Det sublime

Artikelrop / CFP Hvilken retorikkfaglig funksjon vil det sublime kunne ha i vår samtid? Har den et spesifikt analytisk potensial som supplerer andre retoriske kategorier? Kan den brukes i retoriske analyser av både skjønnlitteratur og sakprosa? Og hva med bilder og musikk? Videre: Er det sublime politisk kompromittert av totalitære regimer? Har nåtidsmennesket  mistet evnen…

Artikelrop: Temanummer: Efterligning!

Efterligningsprincipper bruges til stadighed i retorikundervisningen på forskellige uddannelsesniveauer i Skandinavien – men med hvilke formål og på hvilket teoretisk grundlag? Og hvordan kan efterligning mere generelt – fra overlagt imitation til mere ubevidst afsmitning – sætte sit præg på tekst og tale og med hvilke konsekvenser for kommunikationen?…

Artikelrop NKRF

Artikelrop / CFP Nordiska konferensen i retorikforskning anordnas av Lunds universitet den 15-17 oktober 2014. Deadline Anmälan med konferensbidrag: deadline 31 januari 2014, abstract 200 ord. Kontakta: e-post till nkrf@retorik.lu.se. Artikelropet Nordiska konferensen i retorikforskning anordnas av Lunds universitet den 15-17 oktober 2014. Målsättningen med konferensen är att samla såväl retorikforskare som forskare i andra…

Artikelrop: Aristoteles Retorik

Artikelrop / CFP Aristoteles Retoriken har nyligen utkommit i en svensk översättning av Johanna Akujärvi, och finns därmed äntligen på alla de skandinaviska språken. Tidigare har vi fått läsa den danska översättningen av Hastrup 1983 eller den norska av Eide 2006. Rhetorica Scandinavica inbjuder nu till ett temanummer om Aristoteles Retorik. Deadline Deadline 2 maj…

CFP: Politisk retorikk

Artikelrop / CFP Rhetorica Scandinavica vil utgi et temanummer om politisk retorikk i løpet av 2012/2013. Hermed inviteres forskere med interesse for retorikk til å skrive artikler til temanummeret. Deadline Deadline 1. september 2012. Kontakt: Kjell Lars Berge – k.l.berge@iln.uio.no.   Artikelropet Fenomenet “Politisk retorikk” vil forstås bredt i temanummeret. Det er relevant å ta…

CFP: Smæderetorik

Artikelrop / CFP Rhetorica Scandinavica, temanummer om Smæderetorik. Vi indbyder hermed artikler med analyser og kritik af eksempler fra retorikkens historie og aktuelle fænomener. Deadline Deadline januar 2011. Kontakt: Marie Lund Klujeff – litmlk@hum.au.dk Hanne Roer – roer@hum.ku.dk. Rhetorica Scandinavica 53 (2010), side 77-78. Artikelropet Grovkornet kritik eller offentlig smædelse af navngivne personer er på…