Rhetorica Scandinavica Essäer

Nye nordiske bøger om visuel retorik

Recension: Brigitte Mral og Henrik Olinder: Bildens retorik i journalistiken & Jens E. Kjeldsen: Tale med billeder – tegne med ord. Det visuelle i antik retorik og retorikken i det visuelle…