CfP: Sociale bevægelser og aktivisme i Norden

Call for papers till temanummer av Rhetorica Scandinavica

Sociale bevægelser spiller en central rolle i demokratiske og samfundsmæssige processer. De er med til at konstituere aktivister som retoriske medborgere; de former politiske dagsordener og retoriske normer; og de ændrer potentielt den større offentlige opinion. Gennem historien har flere nordiske bevægelser udmærket sig ikke blot som retorisk interessante, men også som politisk succesfulde, fx anti-atomkraftbevægelsen i 1970’erne i Danmark, fredsbevægelsen i Norge og senest skolestrejker for klimaet i Sverige. Disse tre eksempler vidner samtidig om nordiske sociale bevægelsers internationale rækkevidde. Sociale bevægelsers mobilisering af borgere har især været i fokus i sociologiske, juridiske og statsvidenskabelige studier, og er et stort felt indenfor amerikansk retorikforskning. Nu inviterer vi bidrag til et temanummer, hvor sociale bevægelser og aktivisme i Norden anskues fra retorisk perspektiv. Herved håber vi at initiere en vigtig og nødvendig dialog mellem nordiske retorikforskere om spørgsmål, der berører sociale bevægelser og aktivisme bredt forstået.

Vi er interesserede i forskning, som analyserer både historiske og samtidige nordiske sociale bevægelser og deres partikulære retoriske strategier; som bidrager til metodeudvikling for retoriske studier af sociale bevægelser og aktivisme; eller som skaber større forståelse for hvordan sociale bevægelser har påvirket centrale samfundsdebatter, den folkelige opinion og komplekse politiske konteksterMulige emner kan være, men begrænser sig ikke til:

– analyser af historiske og samtidige nordiske sociale bevægelser

Annons

– analyser af enkelte aktivisters retorik

– aktivisters/sociale bevægelsers visuelle og multimodale retorik

– aktivisters brug af alternative retoriske former og strategier (digitale, materielle, humoristiske etc.)

– konstitutiv retorik internt og/eller eksternt i nordiske bevægelser

– metodiske bidrag til retoriske studier af sociale bevægelser/aktivisme

– diskussioner af og udfordringer til social movement theory fra et nordisk perspektiv

– alternative arenaer for sociale bevægelser såsom videnskabelig aktivisme eller aktivisme via juridiske søgsmål.

Artikler til temanummeret udvælges først ud fra indsendt abstract. Send et abstract på 500-700 ord om den tænkte artikels indhold samt teoretiske og metodiske udgangspunkter til Esben Bjerggaard Nielsen. Deadline for abstract er 31. januar, 2022.

Deadline for endeligt færdigskrevet artikelmanuskript er 10. oktober, 2022.

Se Rhetorica Scandinavicas skribentguide.

Om tidsskriftet: Rhetorica Scandinavica är en akademisk och tvärvetenskaplig tidskrift vars syfte är att publicera och på så sätt belysa den skandinaviska retorikforskningen. Det är den enda vetenskapliga tidskriften i Skandinavien som specifikt tar upp retorisk forskning och dess relevans för andra akademiska områden och samhället.Rhetorica Scandinavica är ett internationellt peer review-tidskrift, där artiklar alltid granskas av (minst) två externa lektörer. Artiklar anonymiseras innan granskningen

Temaredaktører er:

Esben Bjerggaard Nielsen, Aarhus Universitet

Frida Buhre, Uppsala Universitet

Kristine Marie Berg, Københavns Universitet

Author profile

Esben Bjerggaard Nielsen är lektor i retorik vid Aarhus universitet

Author profile

Frida Buhre är forskare i retorik vid Uppsala universitet

Author profile

Kristine Marie Berg är lektor i retorik vid Københavns universitet

Lämna ett svar