7 retoriska frågor om en motion

Hanna K.E. Johansson

7 retoriska frågor om en motion

Hur ska skolungdomar kunna lära sig om retorik om inte lärarna kan ämnet? Retorik är numera en obligatorisk del av svenskämnet i gymnasieskolan. Men svensklärarna har inte själva studerat retorik. Nu blir det kanske ändring på det. Hans Wallmark (M) presenterade den 4 oktober en motion till Riksdagen för att införa retorik på lärarutbildningen. RetorikMagasinets Hanna K.E. Johansson ställde 7 frågor till motionären.

Vad handlar motionen om?
– Om behovet av retorik i skolan. Det handlar om att ge eleverna trygghet i att våga tala inför en grupp men också att förstå retorikens betydelse. Och för att ge de unga dessa viktiga grunder måste man börja från början: Hos lärarna. Kunskapen om retorik skulle därför behöva öka inom lärarutbildningarna.

Varför är retorik viktigt?
– Ytterst handlar det om att göra sig förstådd och att kunna påverka andra. Retorik kan vara både närmast en konstart som ett vardagsverktyg. Med fördjupade kunskaper går det bättre att förstå och begripa.

Vad innebär retorik för dig?
– Som riksdagsman är det något av en vardag, eller borde i vart fall vara det. I tal och skrift ska jag och mina kolleger försöka förklara svåra samband men samtidigt ge uttryck för logos, pathos och ethos. Själv är jag dessutom svag för antikens klassiker.

Varför tycker moderaterna att retorik är viktigt? Finns det ett specifikt moderat perspektiv på retorik?
– Jag vet inte om moderaterna tycker att retorik är extra viktigt jämfört med andra partier. Däremot
kan bra retorik vara oerhört användbart och effektfullt. Då gäller det att både förstå hur andra tänker och formulerar sig som att själv göra det på ett medvetet sätt. Det är med språket politikens bataljer utkämpas.

Vilken är din största retoriska framgång?
– Svårt att vara sin egen recensent. Men i samband med Skånemoderaternas nomineringsstämma 2009 höll jag en tre minuter lång introduktion som jag hoppas var fylld av hopp, passion och politiska budskap. Jag tror det gick hem.

Annonce

Ditt favorittal?
– “Tear down this wall!” President Ronald Reagan på plats i Berlin vänder sig direkt till Sovjetunionens Gorbatjov. Historiskt! Få har gjort så mycket för mångas frihet i Öst- och Centraleuropa.

Retorisk förebild?
– Winston Churchill. Han var noggrann, påläst och förstod rytmens betydelse. Det är ett sant nöje att läsa en del av hans tal. Rent allmänt är politiska talare i England och USA mycket vassare än vi i Sverige.


 

Frågeställare: Hanna K.E. Johansson, redaktör på RetorikMagasinet.
25050Läs mer om RetorikMagasinet 50.


 

Author profile

Redaktör RetorikMagasinet 2015-2018

Skriv et svar