Start » Rhetorica Scandinavica » eArtiklar från Rhetorica Scandinavica » Ändstation Bryssel

Ändstation Bryssel

av Nina Dahlbäck
De retoriska troperna är ett kraftfullt och färgstarkt inslag i det politiska språket. I en allt hårdare kamp om uppmärksamhet och utrymme på den massmediala scenen utgör de ett effektivt verktyg för politiker och journalister som vill fånga väljarnas och mediepublikens intresse. Slående formuleringar fastnar i minnet – och hittar oftast vägen till tidningsrubrikerna. I artikeln intresserar sig Nina Dahlbäck för användningen av metaforer i det ­politiska språket i en tid av ökande medialisering. I fokus står bildspråket i den ­finländska EU–debatten.

You may also like

Kommentera

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Læs mere