Står på en alptopp

Ironiska reseskildringar. I tidningarnas rese­bilagor beskriver man sig själv hellre som en klumpig dumbom än som en kompetent utsänd. Två journalister har rapporterat till den tyska veckotidningen Die Zeit från var sitt berg där ­själv­ironin förlorar balansen och informationen förloras för den goda semesterstämningens skull Läs mer…

Reporteren og hans persona

Journalisten, der skriver reportager i jeg-form, stiller sig gerne selvironisk an, idet han åbenlyst ­former sin persona og lader et stiliseret alter ego føre ordet. Gennem en sammenlignende analyse af to personlige reportager – en dansk dagbladsartikel fra nyere tid og en amerikansk new journalism-klassiker fra 1970 – giver forfatteren af denne artikel et bud på, hvornår en skribents ironiske ­håndtering af sin persona fungerer som bekræftende epideiktik og uforpligtende underholdning, og hvornår den til gengæld kan få uventet kraft som retorisk strategi i kategorien radikal, forandringsrettet epideiktik

Denne artikel er premium-materiale. Få tilgang til retorisk kundskab: Digital adgang – 1 månad, Digital adgang – Ett halvt år, Digital adgang – Ett år, Digital adgang – Ett dygn or Retorikforlagets venner. Allerede tilgang? log ind her

Läs mer…

En general ska sörja för sin häst

Den goda ledaren av idag är snarare poetiskt än retoriskt lagd, menar Ole Fogh Kirkeby, filosof och forskningsprofessor vid Handelshögskolan i ­Köpenhamn. Goda exempel och goda metaforer är – i motsats till människan – både starka och oskyldiga, och de tjänar ledaren långt bättre än stramt kalkylerade argument och strategier Läs mer…

Väljarna? Bortskämda svin!

Som borgmästarkandidat i New York argumenterade författaren Norman Mailer för att göra staden till en oavhängig stat och införa självstyre i de olika stadsdelarna: “Folk skall kunna se vart deras idéer leder”, löd det från podiet. Men det gillade inte väljarna – vilka bortskämda svin! Läs mer…