Start » Dansk retorik » Dansk retorik Omtalt » En blandet pose begreber

En blandet pose begreber

av Sofie Vestergaard Kristiansen

Anmeldelse i RetorikMagasinet 94

Ole Togeby, Bland blot genrerne – ikke tekstarterne!, Samfundslitteratur, 2014, 300 sider. 

En blandet pose begreber

“Bland blot genrerne – ikke tekstarterne!” lyder det uden på – og gentagne gange inden i – Ole Togebys bog. Bag på bogen står, at den har til hensigt at “præsentere et begrebsapparat der gør det muligt at overskue, vurdere og analysere tekstarter på tværs af fagene”. Et ædelt ærinde. Ærgerligt nok møder læseren bogens gennemgående begrebsblanding allerede på side 13: “Tekstarter beskæftiger man sig med under navne som genre og tekstart, navne der her bruges som overlappende synonymer.”

Togebys mening er at genrer ikke bør blandes (bortset fra i skønlitteraturen) da det ville være “det samme som at nedbryde samfundet”. Bogen er altså desværre selvmodsigende, men lykkes dog fint med at præsentere forskellige faglige metoder til tekstanalyse.

.

RR

Sofie Vestergaard Kristiansen

Kommentera

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Læs mere