Scandinavian Studies in Rhetoric – Introduction

  Jens E. Kjeldsen & Jan Grue introduces the anthology “Scandinavian Studies in Rhetoric. Rhetorica Scandinavica 1997-2010“. The Introduction The Study of Rhetoric in Scandinavia In the spring of 1996, Kell Jarner Rasmussen and Peter Ström-Søeberg, two former students of rhetoric at the University of Copenhagen were planning a magazine for people interested in the Läs mer…

Förord – Talande kvinnor

Introduktion Inledningen till boken “Talande kvinnor – Kvinnliga retoriker från Aspasia till Ellen Key“, Brigitte Mral, Retorikförlaget 2011, s. 10-20. Bibliografisk Författare: Brigitte Mral är professor i retorik vid Örebro Universitet. Inledning – Talande kvinnor Retoriken, den klassiska talekonsten, har ända till alldeles nyligen varit männens domän. I skolundervisningen uppfostrades pojkar under alla århundraden till Läs mer…

Introduktion – Doxologi

Introduktion Introduktionen till boken “Doxologi – en essä om kunskap“, Mats Rosengren, Retorikförlaget 2008, s. 9-15. Bibliografisk Författare: Mats Rosengren är professor i retorik vid Uppsala universitet. Prolog – för doxologin När man som läsare ger sig in i en filosofisk studie av den kunskap vi människor producerar och traderar väntar man sig kanske att Läs mer…

Introduction – Women’s Rhetoric

Introduktion Introduktion till boken “Women’s Rhetoric“, Mral, Borg & Salazar, Retorikförlaget 2009, s. 9-17. Bibliografisk Författare: Brigitte Mral & Philippe-Joseph Salazar. Introduktionstexten The following collection of articles focuses on women’s rhetoric and is a result of a research collaboration initiated by Örebro University and the Centre for Rhetoric Studies at Cape Town University. The project Läs mer…

Förord – Actiokapitalet

Introduktion Inledningen till boken “Actiokapitalet – retorikens ickeverbala resurser“, Marie Gelang, Retorikförlaget 2008, s. 10-20. Bibliografisk Författare: Marie Gelang disputerade på denna avhandlingen i retorik vid Örebro Univesitet. Förord – Actiokapitalet I tidigare studier och under mitt mångåriga yrkesliv inom sjukvården, teatern och skolan har den mellanmänskliga kommunikationen och då speciellt kroppsspråkets funktion fascinerat mig. Läs mer…

Inledning – Retorik för lärare

Introduktion Inledningen till boken “Retorik för lärare“, Anders Sigrell, Retorikförlaget 2011, s. 10-13. Bibliografisk Författare: Anders Sigrell är professor i retorik vid Lunds Univesitet. Inledning – Retorik för lärare Retorik, varför då? “Ooh – håller du på med retorik? Vad intressant.” Den kommentaren får nästan alla idag som läser och funderar kring detta ämne. Retoriken Läs mer…

Inledning – Lindhardts Retorik

Introduktion Inledningen till  “Retorik“, Jan Lindhardt, övers José Luis Ramírez, 2:a utg., Retorikförlaget 2009, s. 7-10. Bibliografisk Författare: Jan Lindhardt, (1954-2012) bisp och professor  i retorik vid Köpenhamns Universitet. Förord – Retorik Författarens förord Retorik är vetenskapen om eller konsten att tala väl (scientia/ars bene dicendi). Så lyder den antika definitionen. På danska använder man Läs mer…

Hvorfor topik?

Introduktion Introduktion til bogen “Topik. Ekskursioner i den retoriske toposlære“, Jonas Gabrielsen, Retorikforlaget 2008, s. 9-17. Bibliografiskt Författare: Jonas Gabrielsen är adjunkt , Ph.d., ved Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier, Copenhagen Business School, CBS. Introduktionsteksten Den retoriske lære om topik er en hjørnesten i den reto­riske tradition. Siden Aristoteles som den første systematise­rede retorikken, Läs mer…

Forord – Retorisk poetik

Introduktion Introduktion til bogen “Retorisk poetik“, Christian Kock, Retorikforlaget 2008, s. 7-9. Bibliografisk Forfatter: Christian Kock er professor i retorik ved Københavns universitet Forordet Her i bogen fremlægger jeg på dansk 12 bidrag til det jeg kalder en retorisk poetik. Ved poetik forstår jeg almene og begrebsstyrede undersøgelser af væsentlige (eller måske ligefrem essentielle) egenskaber Läs mer…

Forord – Metrik & musik

Introduktion Introduktion til bogen “Metrik & musik“, Christian Kock (red.), Retorikforlaget 2002, s. 7. Bibliografisk Författare: Christian Kock är professor i retorik vid Köpenhamns universitet Förordet I mange metriske arbejder i de senere år er slægtskabet mellem metrik og musik kommer i forgrunden. Det er blevet et mere fremtrædende synspunkt at metrik har noget med Läs mer…