Thukydides: Pesten i Aten och Perikles epidemiska tal

I detta nummer av Rhetorica Scandinavica presenteras en ny översättning av Perikles så kallade “epidemiska tal” eftersom det hölls under – och med anledning av – den pest som drabbade Aten under kriget mot Sparta. Läs mer…

Narration som paradigme for menneskelig kommunikation

Dette essay fremsætter en teori om menneskelig kommunikation baseret på forestillingen om mennesket som homo narrans. Det sammenligner og kontrasterer dette syn med det traditionelle rationelle perspektiv om ­symbolsk interaktion. Brugbarheden af det narrative paradigme og dets medfølgende forståelse af fornuft og rationalitet demonstreres igennem en udvidet analyse af nøgleaspekter af den igangværende debat om atom­krig og via en kort anvendelse på Gilgamesh-eposet. Det narrative paradigme bringer to temaer i den retoriske teori sammen: det argumenterende, overbevisende tema og det litterære, æstetiske tema Läs mer…

Libanios: Deklamation 26

Av alla deklamationer som tillskrivits Libanios är kanske de som är baserade på specifika mänskliga karaktärsdrag de mest läsvärda. De kan med fördel användas som exempel på hur en deklamation – alltså ett fiktivt rättegångstal eller deliberativt tal – enligt konstens alla regler bör komponeras. Läs mer…