Objektivitet – en fråga om referensram?

Vad innebär egentligen ”objektivitet” i humanvetenskaperna? Är det egentligen snarare ett bekännande till allmänt vedertagna värderingar än värderingsfri ståndpunkt? Frågan är föranledd av Tore Bjørgos artikel “Retorisk analyse som kritisk virksomhet” i Rhetorica Scandinavica nr 15 (2000). Läs mer…

Retoriken och retorikerna

Reduplik Författare: José Luis Ramírez. Rhetorica Scandinavica 16 (2000), s 64-69. Redupliken Temaet for OSSA’s 7. konference var Dissensus & The Search for Common Ground. Konferencen afholdes hvert andet år og foregik denne gang, som oftest før, på University of Windsor i Canada. Som forkortelserne antyder, er forbindelserne mellem OSSA (Ontario Society for the Study Läs mer…

Duplik: Stråmænd og vindmøller

Duplik Duplik till Christian Kocks replik  “Stråmænd og vindmøller” i Rhetorica Scandinavica 9 (1999) Författare: Kristian Jensen är specialestuderende vid Geografisk Institut på Köpenhamns Universitet. Rhetorica Scandinavica 10 (1999), s 64-68. Duplik: Stråmænd og vindmøller Temaet for OSSA’s 7. konference var Dissensus & The Search for Common Ground. Konferencen afholdes hvert andet år og foregik Läs mer…

Stråmænd og vindmøller

Debattreplik Replik till Kristian Jensens artikel “Den retoriske metode” i Rhetorica Scandinavica 8 (1998) Författare: Christian Kock är professor vid Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik vid Köpenhamns Universitet. Rhetorica Scandinavica 9 (1999), s 49-51. Stråmænd og vindmøller Temaet for OSSA’s 7. konference var Dissensus & The Search for Common Ground. Konferencen afholdes hvert andet Läs mer…

Reduplikk til Søren Kjørup

Reduplikk Författare: Erik Bjerck Hagen er førsteamanuensis ved seksjon for allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i Bergen. Rhetorica Scandinavica 9 (1999), s 52-53. Dupliken är till Søren Kjørups replik till temanumret om dekonstruktion, Rhetorica Scandinavica 7 (1998) Replikk til Søren Kjørup Temaet for OSSA’s 7. konference var Dissensus & The Search for Common Ground. Konferencen afholdes hvert Läs mer…

Skepsis, konservatisme & pragmatisk sandhed

Replik Författare: Søren Kjørup är professor i de humanistiske videnskabers teori vid Roskilde Universitetscenter och professor II i litteratur- og videnskabsteori vid Universitetet i Oslo. Rhetorica Scandinavica 8 (1998), s 65-67. Replikken er til temanummeret om dekonstruktion, Rhetorica Scandinavica 7 (1998) Replik till Dekonstruktionstemanumret Temaet for OSSA’s 7. konference var Dissensus & The Search for Läs mer…

Duplikk til Jørgen Holmgaard

Duplikk Forfatter: Erik Bjerck Hagen er førsteamanuensis ved seksjon for allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i Bergen. Rhetorica Scandinavica 8 (1998), side 64-65. Duplikken er til Jørgen Holmgaards “Replik” til temanummeret om dekonstruktion, Rhetorica Scandinavica 7 (1998) Duplikk til Jørgen Holmgaard Temaet for OSSA’s 7. konference var Dissensus & The Search for Common Ground. Konferencen afholdes hvert Läs mer…