Den digitala valrörelsen

Digital retorik. Allt förändras men val­rörelser består. Val efter val står politiker och volontärer vid partiernas valstugor. Vad gör de egentligen där? 

Den digitala valrörelsen

Anna Serner

 

Sverige har just klarat av sin valrörelse. Det har blivit ett regeringsskifte mitt i högkonjunktur. Man kan fråga sig varför. Har socialdemokratin blivit för maktfullkomliga eller har alliansens retorik varit så mycket bättre?

Det är säkert en kombination av många saker men där utgången nog hade kunnat bli annorlunda om samtliga partier hade använt en modernare retorik. För i mitt tycke har det återigen varit en tråkig valrörelse med lite nytt under solen ur ett retoriskt perspektiv.

Kampanjerna för de olika partierna har följt vanlig retorik med mycket allmänna slagord, mycket monolog och lite dialog. Mediet har mest varit utomhusreklam. Moderaterna har varit framgångsrika i sitt utforskande av sms och webben, i övrigt lämnar det dock mycket att önska. Samma gamla slagord i lite ny förpackning.

 

Vilse på torget

Det tydligaste exemplet är hur partierna väljer att inte föra dialog med väljarna. De står på sina torgmöten och pratar med en och annan vilsegången pensionär. Dagens unga, en ansenlig mängd på 430.000 förstagångsväljare, närmar de sig på vanligt sätt. Antingen litar de på att de unga letar upp dem eller helt enkelt förförs av reklambudskap, för det är obegripligt att inga nya grepp har tagits om de unga väljarna när hela kommunikationsvärlden har förändrats.

Partierna åker i viss mån ut i skolor för att stå på en scen och svara på frågor, gärna med journalister i släptåg istället, och det kan väl vara gott. Men varför tar de inte sig till de digitala torgen där ungdomarna befinner sig och för dialog med varandra på sina egna villkor?

På www.ungtval.se har ungdomarna samlats och engagerat chattat politik under hela valrörelsen, sedan har bara 70% av dem använt sig av sin rösträtt.

Inte någon gång – vad jag har kunnat se – har någon politiskt aktiv varit inne i dessa forum och pratat direkt med ungdomarna. Förmått dem att förstå att engagemang kan kanaliseras genom politiska partier, att de helt enkelt kan påverka. Jag tror främst centern, miljöpartiet och vänsterpartiet hade kunnat vinna röster på detta sätt. De driver frågor som engagerar värdeorienterade unga människor och de är som störst bland dessa unga väljare.

Men även alla andra partier hade kunnat skapa engagemang genom att engagera sig, på väljarnas villkor. Att partierna så förlegat missat att själva gå in i den digitala världen för att värva väljare kan ha varit en av orsakerna till valutgången, framför allt på lokal nivå. Man undrar varför de har missat det digitala torget? ❧

 


Författare: Anna Serner. Fd vd för Sveriges Reklamförbund, ­styrelseordförande för www.klagomal.nu.


Artikeln finns i RetorikMagasinet 31, s 28

 

Author profile

Skriv et svar