International kundskab – på modersmålet

Digital adgang er når du behøver kundskaben her og nu. Og en gang imellem. Og når det passer dig.

Du får adgang til samtlige artikler fra Rhetorica Scandinavica – i et døgn, en måned, et halvt eller et helt år. Du bestemmer. Artikler fra RetorikMagasinet (danske och svenske) er gratis.

Går du med i Retorikforlagets venner får du desuden 25% rabat på alla fysiske titler: tidskrifter, magasiner og bøger. Så du for eksempel kan bestille en enkeltnummer fra arkivet – eller en av de 40 bøger vi har udgivet siden 2001 – på dansk, svensk, norsk og engelsk. Og støtter at vi kan holde arkivet fra RetorikMagasinet åbent og levende.

Priser i SEK Digital tillgång Retorikforlagets venner
1 døgn SEK 43:-
1 måned 75:-
1/2 år 149:- 199:-
1 år 199:-

rm_pren

RetorikMagasinet er vores praktiske, populærvidenskabeliga magasin – findes på dansk og svensk. Det udkommer løbende online. I arkivet kan du læse over 800 artikler.

Rhetorica Scandinavica er skandinaviens eget forskningstidsskrift med international status. Et peer review-tidsskrift med artikler fra forskningens front. I arkivet findes over 300 peer reviewede artikler og rundt 200 andre tekster siden 1997.

For universiteter og store organisationer tilbyder vi en løsning med konstant adgang via IP-indlogning:  læs mere her.

Fra og med 2019 udkommer tidskrifterne kun digitalt.

Spørgsmål? Kontakt os gerne.