Start » Dansk retorik » Intro til danske numre » En krig på ord

En krig på ord

av Hans Christian Gørup Nielsen

Intro i RetorikMagasinet 81 (2011)

En krig på ord

Det er snart et årti siden at angrebet på World Trade Center satte verden på den anden ende. Begivenhederne på Manhattan og de efterfølgende hændelser førte til det præsident Bush døbte the war on terror, og blev dermed sat ind i en kontekst af krig.

11. september var det nye Pearl Harbor, og Osama bin Laden og Al-Qaeda var den nye hovedfjende.

De sidste 10 år har givet os en række nye ord og begreber. Først kom ’ground zero’, ’axis of evil’ og fjendtlige kombattanter, sidenhen ’water boarding’, vejsidebomber og ’hearts and minds’. Og flere af disse ord var ikke alene nye, de var også effektive våben i krigen mellem godt og ondt. ’Water boarding’ var en eufemisme for sofistikeret tortur, og fjendtlige kombattanter var en ny juridisk betegnelse der skulle gøre det muligt at tilbageholde personer på Guantánamobasen på Cuba uden at give dem krigsfangers rettigheder, som ellers er nøje beskrevet i Genèvekonventionen. Men det stærkeste våben af dem alle var måske betegnelsen the war on terror i sig selv idet den gjorde det muligt at fortolke angrebet 11. september som en krigshandling der følgelig måtte besvares med militære midler. Hvem ved, uden the war on terror havde vi måske ikke haft de to efterfølgende krige i Irak og Afghanistan?

Også herhjemme har ordene fløjet gennem luften ligesom kugler i Afghanistan. Vi sætter i dette nummer af RetorikMagasinet fokus på hvordan debatten om Danmarks deltagelse i Afghanistankrigen er forløbet, ligesom vi ser nærmere på hvordan ord bliver brugt når man skal legitimere politisk vold eller motivere soldater før det afgørende slag. Vi har tilmed æren af at bringe en artikel af den amerikanske retorikprofessor Robert L. Ivie der analyserer den måde hvorpå Bush og Obama har omtalt krigene i Irak og Afghanistan.

Men krig og terror har også et andet retorisk ansigt end mobilisering og debat om krigsdeltagelse. Når soldater dør, eller når civile bliver ofre for terrorangreb, skal der ord til at sørge over de døde, bearbejde tabet og trøste de efterladte. Derfor har vi også valgt at bringe en artikel om en tale der har dannet retorisk skole: Perikles’ gravtale for de faldne atheniensiske soldater i krigen mod Sparta i 400-tallet f.v.t.

Derudover analyserer vi et aktuelt eksempel på hvordan et samfund retorisk bearbejder et terrorangreb, nemlig den norske statsminister Jens Stoltenbergs tale ved mindehøjtideligheden i Oslo Domkirke søndag d. 24. juli – kun 48 timer efter tragedierne i Oslos regeringskvarter og på øen Utøya.

retmaglogo
Hans Christian Gørup Nielsen
Latest posts by Hans Christian Gørup Nielsen (see all)

You may also like

Kommentera

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Læs mere