Find din stemme

Omtale i RetorikMagasinet 77/2010
Dorte Koch og Lene Kleinschmidt, Find din stemme, Hans Reitzels Forlag, 2010, 183 sider.

Find din stemme

FInd-dinEn praktisk håndbog for professionelle stemmebrugere der ønsker at optimere eller vedligeholde det uundværlige mundtlige arbejdsredskab. Dette er udgangspunktet for ovennævnte titel, og det bliver i høj grad fulgt til dørs.

Bogens styrke er især det store katalog af praktiske, velbeskrevne øvelser som endda kombineres med lydfiler på den tilknyttede hjemmeside. Samtidig rummer den gode, enkle baggrundsafsnit og en troubleshooting-del for typiske stemmeproblemer som skyder genvej til de relevante øvelser uden man behøver læse hele bogen.

En lille anmærkning er at de undervejs fremhævede opsummeringer eller pointer kan være en anelse indforståede eller abstrakte hvilket forstyrrer læsningen af de ellers klare afsnit en smule. Det skal dog ikke skygge for at Find din stemme er en højst anvendelig brugsbog – konkret, seriøs og vidende.

 


 

Author profile

Redaktør på RetorikMagasinet 2010-2012 [#75-80, 82-84]

Skriv et svar