Forord – Metrik & musik

Introduktion

Introduktion til bogen “Metrik & musik“, Christian Kock (red.), Retorikforlaget 2002, s. 7.

Bibliografisk

Författare: Christian Kock är professor i retorik vid Köpenhamns universitet

Förordet

Annonce

metrikI mange metriske arbejder i de senere år er slægtskabet mellem metrik og musik kommer i forgrunden. Det er blevet et mere fremtrædende synspunkt at metrik har noget med musik at gøre – idet nogle af de fænomener der er afgørende i musik, såsom tid og rytme, også spiller en central rolle i metrik.
Men hvor vidtrækende er dette slægtskab? Indgår tid, rytme, frasering m.v. i metrik­kens teori på samme måde og med samme staus som i musikkens? Hører disse begreber alene hjemme i fremførelsen af poesi, eller også i læsningen og i “selve teksten”? Hvilken rolle spiller de for oplevelsen af poesi? Har de en “objektiv” eller en “subjektiv” status? Hvad er overhovedet objektivt, og hvad er subjektivt i metrik? Kan man tale om at metriske ­fænomener, bl.a. dem som minder om musikalske fænomemer, har en betydningsside, og i så fald hvordan? Kan metrikken lære noget af de forskellige forsøg på at tale om musikalsk “semiotik”? Kan forståelsen af “musikalske” fænomener i metrik ændre eller berige vor opfattelse af hvordan poesi skal fremføres, og hvordan vi skal undervise i og med poesi?

Disse spørgsmål udgjorde indbydelsen til den 7. nordiske metrikkonference, afholdt i København d. 12.-14.11. 1999. De gav betydelig genklang, at dømme efter at 18 foredrag og 38 deltagere blev anmeldt til konferencen.
Resultatet var tre intense dage omkring et emne der tenderer til at blive anset for ­marginalt, også i forhold til de fleste af de universitetsfag der traditionelt forholder sig til versificerede tekster. Men dagene viste at metrik aldeles ikke er marginal, hverken i ­forhold til poesi eller til det menneskelige bevidsthedsliv i det hele taget. Metrikkens slægtskab med musikken peger på at metrik, som musik, står centralt i hele spektret af menneskelige ytringsformer, fra de rent intellektuelle over de følelsesmæssige til de kropslige.

Artiklerne i denne samling er udvidede og gennemredigerede udgaver af foredrag fra ­konferencen. De udviser en meget stor spændvidde både i tema, orientering og grad af ­konkrethed, hhv. abstraktion. Det bør man se som en styrke. Det er en glæde hermed at demonstrere at interessen for metrik i de nordiske lande ikke er et snævert specialist­studium, men at den både er levende, dybtgående og bred.

Bogen udgives med velvillig støtte fra Det humanistiske fakultet ved Københavns Universitet, Statens humanistiske forskningsråd og Letterstedtska Föreningen. Til dem alle: en stor og hjertelig tak.

Läs mer om boken “Metrik & musik” här

Author profile

Christian Kock er professor emeritus i retorik ved Institut for Kommunikation, Københavns Universitet

Skriv et svar