Göran Hägg har skrivit en bok…

Peter Ström-Søeberg

Göran Hägg har skrivit en bok…

Recension. Oanvändbar begreppsförvirring – eller lysande PR för retoriken? Om Göran Häggs “Praktisk retorik”.

Den mest intressanta frågan vad gäller denna bok är, om det är bra eller dåligt för retoriken att Göran Hägg av förlaget övertalades att bedriva en talarskola, som är bokens undertitel.

Varför man kan tvivla? Jo – för att bokens innehåll lämnar så mycket övrigt att önska. Praktisk retorik är en bok, som man snabbt kunde stoppa i byrålådan med en axelryckning, om det inte hade varit för bokens gigantiska försäljningssiffror (för att vara en retorikbok).

Men den har sålt – och kommer säkert att sälja ännu mer. Och det måste vara en tankeställare för oss, som helst skulle vilja ifrågasätta den.

Men – låt oss börja med det positiva, som faktiskt finns i annat än försäljningssiffrorna: boken är underhållande. Den är fyndig och respektlös, när den hoppar från Cicero till O.J. Simpson (de två huvudkällorna till boken, får man en förnimmelse av), eller från Quintillianus till Bill Clinton. Man kan vara ense eller oense med Hägg, men imponerande är det med de många domar och betyg, som utfärdades på retoriska insatser i såväl klassisk som modern tid. Vissa är pedantiskt skolmässiga, andra skarpa och övertygande.

Tillbaka till försäljningssiffrorna. Som är en positiv sak med boken, vilket kan vara undantaget som bekräftar regeln om att kvantitet också kan växa till ­kvalitet.

Annons

Boken kommer sannolikt i närheten av att sälja ungefär så många böcker, som samtliga andra introduktioner till  retorik som utgivits under de senaste 15 åren i Sverige. Tillsammans. Det positiva med det är att det knap­past kommer att bli till samma läsare. Utan till en mängd ’nya’ läsare, som inte tidigare har stiftat bekantskap med re­toriken. Av dessa läsare kommer en del (jag ska inte vara så förmäten att jag vågar mig på en gissning om hur stor) att ha fattat intresse för bokens ämne, och då vore ju allt gott och väl. Den svenska retoriken behöver intresse, utövare och debattörer, och varje ny deltagare är viktig.

Här kunde denna recension sluta med en konklusion som kort och gott lyder: Göran Hägg har skrivit en bok, som kan visa sig vara ett välbehövligt genombrott för retoriken. Därför är Praktisk retorik en bra bok.

Men – betyder retorik mer än små anekdoter vid 50-årskalaset, så är det nog skäl att vässa pennan.

Ska man vara kritisk mot boken så kommer man snart att snubbla över sig själv. För det finns otroligt många problem med boken. Med dess foku­sering, med dess egentliga syfte, med dess disposition och struktur, med hela dess stil. Och så problemet, som får de än så länge få akademiska retorikerna att ta sig för pannan: bokens syn på re­toriken som verktyg – som reducerar retoriken till den språkliga utsmyck­ningsläran, som Hägg själv finner tråkig och intetsägande. Men särskilt är det väl ett problem med dess attityd: Göran Hägg vill inte ha någon diskussion om sina konklu­sioner, han låter sina ord ­flyta som profetiska dogmer.

Nu ska jag alls inte påstå att profetiska dogmer är ointressanta eller ’felaktiga’; tvärtom kan det vara precis så befriande, som Hägg själv uppfattar det: slut med det akademiska ’ställa-allting-på-huvudet’, inte något ’å-ena-sidan ditten-å-andra-sidan-datten’. Men varför då kalla boken för ”talarskola”? Varför i inledningen nämna att att boken ska lära läsaren att använda retoriken? Varför skriva att ”boken har folk­bildande avsikter”?

Praktisk retorik är varken-eller: varken en retorikbok eller en profetens anek­dotbok. Det är en oskön och rörig blandning, vilket är synd på anek­doterna, Hägg och retoriken.

Som retorisk lärobok är Praktisk retorik komplett oanvändbar. Det finns varken litteraturlistor, hänvisningar eller register i boken – saker som faktiskt (jo, Göran Hägg!) har en funktion för människor som vill lära sig något: ”Aha”, tänker man, ”det här måste jag läsa mer om…” Men i Praktisk retorik finns bara Göran Häggs stämma, som har lånat av så många men ingenting ger tillbaka.

Göran Hägg har skrivit en bok, där alla retoriska knep och trick han använder pekar mot ett enda: Göran Hägg själv.

Jag är säker på att Göran Hägg är en alldeles utmärkt föredragshållare, som både kan vara underhållande och rolig. Berättelser och anekdoter är alltid ­spännande, för att man själv kan känna sig som deltagare – och Hägg är kändis och därmed blir vi det också själva, när vi hör honom lägga ut texten. Men ­klokare blir man inte. Inte på retoriken, inte på språket, inte på konsten att övertyga, inte på Bill Clinton, O.J. ­Simpson, eller på de gamla romarna. Men kanske på Göran Hägg.


Göran Hägg: Praktisk retorik – Talarskola med klassiska och moderna exempel, Wahlström&Widstrand, 1998. 253 sidor, ca kr 250.

Peter Ström-Søeberg är redaktör för RetorikMagasinet.

Läs även Peter Cassirers recension i Rhetorica Scandinavica 9/1999.
Läs mer om RetorikMagasinet 1.


Author profile

Förlagschef, ägare Retorikförlaget
Redaktör för RetorikMagasinet
https://orcid.org/0000-0003-2683-6642

Skriv et svar