Grundbog udfylder vakuum

Anmeldelse i RetorikMagasinet 74/2009
Charlotte Jørgensen og Lisa S. Villadsen (red.), Retorik. Teori og praksis, Samfundslitteratur, 303 sider.

Grundbog udfylder vakuum

I tider med færre undervisningstimer og trange kår for humaniorastuderende har det nye hold retorikstuderende fået en ting at glæde sig over: De er det første hold der kan nyde godt af en dansk grundbog i retorik der i store træk introducerer de hovedemner de skal stifte bekendtskab med i løbet af de næste tre eller fem år. I september udkom Retorik. Teori og praksis synkront med studiestart, og dermed var de første 36 stk. skippet over disken i Akademisk Boghandel. Mit bud er at det antal hurtigt er blevet til mange flere, for den ligger overalt på bordene til forelæsningerne og bliver ofte refereret til i læseplaner og af undervisere.

Men hvordan er den så vores nye grundbog? – Den er god. Og det manglede også bare, for den er skrevet af nogle af de mest skarpslebne knive i de retoriske skuffer. Charlotte Jørgensen og Lisa Villadsen har redigeret, men foruden indlæg af redaktørerne har Christian Kock, Merete Onsberg og Hanne Roer leveret kapitler. Fælles for alle skribenterne er deres daglige gang som undervisere og forskere i retorik på Københavns Universitet, og i Retorik. Teori og praksis giver de hver især eller i samarbejde gode indføringer i de emner der afspejler deres forskning og retoriske kæpheste.

De tre indledende kapitler indkredser retorikkens væsen og giver et historisk rids af den retoriske tradition fra ca. 500 f.Kr. til nu. De resterende ti kapitler tager fat i de grundlæggende emner inden for retorikken. Fokus er bredere end i fx Retorikkens Aktualitet (red. Roer og Klujeff, 2006) og samlet set giver Retorik. Teori og praksis et billede af hvor retorikforskning og undervisning befinder sig i dag.

Hvert kapitel præsenterer de vigtigste teorier om emnet, og afslutningsvis peger forfatterne på de fremtrædende, moderne tendenser. Fx fremhæves Aristoteles og de klassiske enthymemer og syllogismer, Toulmin og Perelman i kapitlet ”Argumentation” inden Charlotte Jørgensen til sidst peger på den canadiske, uformelle logiker Douglas N. Walton. Vægten ligger hovedsageligt på de allerede kanoniserede, retoriske teorier, men det giver kapitlerne et frisk pust at der afrundes med nye bud på hvor retorikken er på vej hen.

Annons

Foruden en omfattende litteraturliste er hvert kapitel forsynet med forfatterens forslag til yderligere læsning.
Det siger sig selv at kapitlerne nødvendigvis må overlappe hinanden, men det imødekommer de mange interne referencer kapitlerne imellem. Det må have krævet en god koordinering og sammenskrivning, men teksterne afspejler i nogen grad de forskelle forfatterne har i måden at formidle deres viden på. Mange af de små eksempler i bogen vil være kendte for dem der kender forfatterne fra retorikundervisningen, men det ændrer ikke ved at eksemplerne er gode og illustrative.

Grundbogen Retorik. Teori og praksis udfylder et vakuum. Endelig foreligger på dansk et samlet bud på hvad retorik er med udgangspunkt i hvordan der bliver forsket og undervist på uddannelsen i København. Den er en gave for såvel nye studerende der ønsker en introduktion til retorisk teori og praksis, som for ældre studerende der med fire lektioner om ugen i tolv uger per semester har glemt hvad hulen det var det hele handlede om.

 


 

Author profile

Redaktør på RetorikMagasinet 2008-2011 [#70-80, ansvarshavende #73, 75-80]

Skriv et svar