ISHRs biennial 2009

Konferensrapport

International Society for the History of Rhetoric’s XVIIth Biennial Conference 22 – 26 juli 2009 i Montréal. (Hemsida: ishr.mcgill.ca/ )

Bibliografiskt

Forfatter: Karin Noomi Karlsson är doktorand i litteraturvetenskap med inriktning mot retorik vid Göteborgs universitet.

Rhetorica Scandinavica 51 (2009), s 76-78.

Annons

Rapporten

ISHR’s sjuttonde konferens i ordningen gick av stapeln i Montréal där inte mindre än 291 deltagare från 30 länder hade bjudits in att framföra sina bidrag. Konferensens huvudtema denna gång var Innovative Perspectives in the History of Rhetoric, och precis som titeln utlovade kom vi att bjudas på en del nya och ­oanade perspektiv på vad dagens retorikforskning har att erbjuda. Nytt för den här gången var dessutom ett samarrangemang med Canadian Society for the Study of Rhetoric (CSSR) som höll sin årliga konferens med temat The Embodiment of Rhetoric, under 21 och 22 juli. Samtliga deltagare från de båda konferenserna var välkomna att besöka alla sessioner.
Noteras bör ett allt större deltagarantal från de asiatiska länderna, vilket naturligtvis är glädjande då detta kan ge en delvis ny syn på retorikhistorien. Däremot fick ett flertal inbjudna forskare från Mexico i sista stund avstå från resan då det uppstod problem med ett hastigt påkommet visumtvång; det var därför en kraftigt decimerad skara därifrån som mötte upp på McGill University.

Efter att Martin Camargo hade hållit ett välkomstanförande hölls den inledande plenarföreläsningen ”Do you know enough about rhetoric?” av Lucia Montefusco. Därefter erbjöds en strid ström av föredrag från världens alla hörn under de följande dagarna. Sittande ordföranden Diane Desrosiers-Bonin hade beklagligt nog inte möjlighet att delta vid inledningen av konferensen, men anslöt sig så snart tillfälle gavs.
Av förklarliga skäl var det mycket fokus på det franska språkområdet denna gång. Som brukligt är bestod konferensen av ett stort antal parallella sessioner där varje deltagare föreläste i 20 minuter följt av 10 minuters diskussion. Tidsschemat följdes noggrant för att ge möjlighet för de åhörare som så önskade att byta session mellan två talare, och på det stora hela fungerade denna strategi bra. Retoriklitteratur fanns till försäljning under samtliga konferensdagar i stora hallen på Leacock Building.
Ett av de klart bästa framförandena under dagarna i Montréal hölls av Jameela Lares som helt obunden av manus föreläste om ”The Ghost of Milton’s Rhetoric”. Här blev både innehåll och framförande såväl behagligt som intresseväckande. Det följdes av ännu ett bra föredrag av Tina Skouen om Dryden och på det hela taget var denna session en av konferensens bättre.

Lördagens välbesökta plenarföreläsning “Indigenology: Indigenous Knowledge in the Decolonial Era” framfördes av T’hohahoken Michael Doxtater som på ett intresseväckande sätt gick igenom villkoren för ursprungsbefolkningen och deras unika kunskapsbas. Föreläsningen var intressant ur ett kulturhistoriskt perspektiv snarare än ett retoriskt. Sannolikt hade det dock sett illa ut om inte ursprungs­befolkningens perspektiv hade funnits representerat med tanke på värdlandets historia.
Konferensens allra sista session, ”Theater in the Schoolroom”, var en av de mer välbesökta. Man skulle kunna förledas att tro att såväl föreläsare som åhörare vid det här laget skulle börja känna sig slitna, men så var alls icke fallet. Åhörarna bjöds på inte mindre än fem framföranden på temat med olika infallsvinklar. Här var det framför allt två bidrag som stod ut. Debra Hawhee inledde med en genomgång av bruket av att uppträda i djurhamn i utbildningsrelaterade syften. Sessionen avrundades förtjänstfullt av Merete Onsberg som fick äran att avsluta 2009 års konferens med ett framförande om retorik och skådespelares träning i det tidiga 1800-talets Danmark.
För deltagarna i ISHR’s konferens är den mångfald av föredrag som erbjuds en oerhörd möjlighet att välja och vraka bland det som erbjuds. Nackdelen blir då självklart att för varje val man gör väljer man också bort någonting annat som kunde ha varit minst lika bra eller bättre. En fundering som dock insmög sig i samband med dessa valmöjligheter är hur sammansättningen av de parallella sessionerna planeras. För den som inte behärskar samtliga språk som ISHR accepterar kan det understundom bli problematiskt. Kanske vore det en bra idé att inte blanda sessionerna språkmässigt för att undvika att flera deltagare reser sig när nästa föredragshållare håller sitt framförande på annat språk än det som har inlett sessionen?

Ett annat och än mer bekymmersamt problem under denna konferens var att det uppstod en del fel med insändandet av abstracts. Ett flertal forskare upptäckte att deras abstracts aldrig hade kommit fram till ISHR för granskning och det är oklart vad orsaken till detta var. Systemet med att skicka in abstracts online är utmärkt så länge som det fungerar och detta är något man förhoppningsvis kommer att lösa innan det är dags för nästa konferens. Det var också en del svårigheter att få kontakt med konferenskommittén, åtminstone i inledningsskedet, och det kan sannerligen orsaka en del oreda när folk skall resa långt och behöver få fram information i god tid innan avresan. Det mesta hade dock löst sig när konferensen väl drog igång.
Den skandinaviska uppslutningen var i år något mindre än vid tidigare tillfällen. Från Danmark deltog Hans Carl Finsen, Marie Lund Klujeff, Merete Onsberg och Hanne Roer, Norge representerades av Tina Skouen, från Sverige deltog Karin ­Noomi Karlsson, Annie Mattsson och Anders Sigrell och från Finland kom Taru Haapala. Fredagskvällen avrundades med en trivsam middag för att ge de tillresta skandinaviska retorikforskarna möjlighet att ventilera veckans begivenheter och erfarenheter med varandra under lättsammare former.
Konferensen avrundades med ett sedvanligt, och därtill välbesökt, General Business Meeting där de avgående styrelseledamöterna såväl som de tillträdande fick en kort presentation. Tillträdande ordförande är Lucia Montefusco (Italien) och vice ordförande Martin Camargo (USA). De tillträdande ledamöterna för perioden 2009-2013 är Vladimir I. Annushkin (Ryssland), Jeanne Fahnestock (USA), Carlos Lévy (Frankrike), David Pujante (Spanien), Marc van der Poel (Nederländerna) och Jeffrey Walker (USA). Dessa sex efterträder Bé Breij, Robert Gaines, Alfonso Martin Jimenez, Florence Malhomme, Lilia Metodieva och Arthur Waltzer. Stephen McKenna tillkännagav även att han från och med nästa år ställer sin plats som generalsekreterare till förfogande, och för den som känner sig manad eller som önskar nominera någon går det bra att kontakta styrelsen.

Förutom en genomgång av avgående och tillträdande ledamöter hade styrelsen en efterlängtad nyhet. Den av sällskapets tidigare annonserade monografiserien i samarbete med Brill har nu har resulterat i de första volymerna. Bakom dessa utgåvor står sällskapets medlemmar professor Laurent Pernot och professor Craig Kallen­dorf och man kommer framöver att publicera ett flertal volymer på de av sällskapet fem accepterade språken.
Sällskapets pris för bästa artikel tilldelades Lahcen E. Ezzaher‌ för artikeln ”Alfarabi’s Book of Rhetoric: An Arabic-English Translation of Alfarabi’s Commentary on Aristotle’s Rhetoric” (Vol. 26 #4, 2008), ett glädjande besked för de som intresserar sig för andra perspektiv på retoriken än det dominerande västerländska. Nästa konferens blir i Bologna 2011 där deltagare välkomnas av tillträdande ordföranden Lucia Montefusco. Huvudtemat kommer denna gång att bli Rhetoric and Law men som vanligt ges även andra perspektiv på retorikens historia utrymme.

För den som är nyfiken på Canadian Society for the Study of Rhetoric går det bra att besöka den tvåspråkiga hemsidan ( http://www.ucalgary.ca/~rcarruth/ ).

Author profile

Skriv et svar