Kampen om det Hvide Hus

Den amerikanske valgkamp er i fuld gang, og præsident Barack Obama og udfordreren Mitt Romney har for længst stillet kanonerne ind på hinanden efter de republikanske primærvalg er overstået. RetorikMagasinet kigger kandidaterne i kortene og analyserer sammen med den amerikanske retorikprofessor John Murphy to taler hvor Obama og Romney føler hinanden på tænderne før det store slag i efteråret.

Kampen om det Hvide Hus

Mark Herron. Ph.d.-stipendiat i retorik ved Københavns Universitet.

Men en fast valgdato for præsident-valget har den amerikanske valgkamp haft en tendens til at falde ind i en bestemt rytme. Hver periode har sit eget fokus, og denne rytme reflekteres også i kandidaternes taler undervejs i valgkampen.

De to taler som denne artikel tager udgangspunkt i, befinder sig så langt væk fra valgdatoen i begyndelsen af november at de ikke behøver handle om konkrete forslag og emner. Deres funktion er snarere at definere taleren i forhold til sin modpart. Barack Obamas tale fra den 5. maj 2012 er den første officielle valgkampstale han holder for sin 2012-kampagne. Han kan derfor træde delvist væk fra rollen som præsident og skabe en bro til rollen som en kandidat der kan være mere partipolitisk i sine udmeldinger. Mitt Romneys tale fra den 24. april 2012 kommer efter en overbevisende sejr i republikanernes primærvalg hvor hans største rival, Rick Santorum, har trukket sig endegyldigt fra republikanernes pulje af kandidater. Romney kan derfor fokusere mere på et nationalt publikum – frem for et udelukkende republikansk – og på Obama som sin politiske modstander.

Bitfrost grafik

Folket eller Anne Nixon Cooper

Der er klar forskel på hvordan de to kandidater beskriver den amerikanske befolkning. ”Romney går mere generelt til værks og ser tingene udefra,” siger professor Murphy. ”Romney beskriver ikke bestemte personer, men ser på landet som en helhed og begynder ofte sin beskrivelse af amerikanerne som ét folk. Obama derimod er induktiv i sin beskrivelse af problemerne. Han tager eksempler med almindelige amerikanere og bruger dem til at tegne et større billede.” Det måske mest kendte eksempel er fra Obamas sejrstale fra valgaftenen i 2008, hvor den 106-årige Anne Nixon Cooper blev brugt til at beskrive den udvikling USA havde gennemgået i Coopers levetid.”

Sammenhæng eller unødvendige gentagelser

I sine taler har Romney det med at gentage sine gode linjer for mange gange. Ifølge Murphy kan disse gentagelser skyldes at Romneys skrivehold ikke kan få sig selv til at klippe gentagelserne ud, særligt når de har fundet på nogle gode kritikpunkter af modstanderen. Men gentagelserne er ikke nødvendige for forståelsen af budskabet, mener Murphy. Obama kan også finde på at gentage budskaber, men det er over længere tid hvor målet bliver at skabe sammenhæng imellem bestemte nøglepointer. ”Med Romney ville man muligvis ikke engang kunne genkende en tale fra for to måneder siden og så den han holder her,” mener Murphy. Årsagen til manglen på sam-menhæng i Romneys budskaber kan dog være hans udgangspunkt i denne periode af valgkampen. Som siddende præsident har Obama haft mere tid til at formulere en bestemt retning for sin kampagne, mens Rom-neys deltagelse i primærvalgene har gjort at han har måttet forholde sig til adskillige konservative kandidater, der har udfordret hans holdninger og tvunget ham til kursskift undervejs. Det er en af ulemperne ved at være udfordreren til den siddende præsident.

Annonce

Afstanden til Washington D.C.

Da begge kandidater tilhører de moderate fløje i deres respektive partier, er der også et forsøg fra begge sider på at skubbe den anden kandidat længere ud på fløjen for at skabe en større kontrast mellem dem. Det kommende præsidentvalg kommer i høj grad til at handle om at mobilisere kernevælgere frem for at overbevise modstanderens vælgere om at skifte side, og derfor er det også nødvendigt at disse kernevælgere føler at der er en forskel mellem de to kandidater på stemmesedlen. I talen her forsøger Obama at skabe denne kontrast til Romney ved at fjerne republikaneren fra den almene amerikaners hverdag og ved at få det til at handle om at stå sammen mod de regler der giver rige amerikanere for mange fordele i samfundet:

”Governor Romney doesn’t seem to get that. He doesn’t seem to understand that maximizing profits by whatever means necessary – whether through layoffs or outsourcing or tax avoidance or union-busting – might not always be good for the average American or for the American economy.”

Romney forsøger i sin tale at koble Obama til regeringsarbejdet og den dårlige stemning der er i resten af USA om alt hvad der har med Washington D.C. at gøre. I denne forbindelse påpeger Murphy også at det er markant at se at Romney ikke i større grad benytter sig af sin tid som guvernør i sin kampagne. Det er et arbejde der er for tæt knyttet til regeringsapparatet til at det er en fordel for Romney.

”Lektien for republikaneren efter midtvejsvalget i 2010 (hvor republikanerne genvandt store dele af kongressen fra demokraterne) er at det bare ikke er godt at blive associeret med Washington.” Samtidig er der endnu en ulempe ved Romneys tid som guvernør i den traditionelt venstreorienterede stat Massachusetts. Som guvernør indførte han en sundhedsreform på statsligt niveau der har været skabelon for den større nationale sundhedsreform som Obama fik indført i 2010. En reform der har været så omdiskuteret at den var med til at skabe grundlaget for Tea Party-bevægelsen, og som stadig er en af de politiske sager som er med til at samle de republikanske vælgere imod Obama. Men Romney kan ikke i udpræget grad benytte dette til at samle republikanerne omkring sig på grund af sin politik som guvernør. I stedet fokuserer han mere på at fremstille sig selv som en forretningsmand: ”I’d say that you might have heard that I was successful in business. And that rumor is true. But you might not have heard that I became successful by helping start a business that grew from 10 people to hundreds of people. You might not have heard that our business helped start other businesses, like Staples and Sports Authority …”

Underminering af modstanderen

I talen lægger Romney op til at udnytte Obamas ’coolness-faktor’ til at beskrive hans tid som præsident som hul og uden egentlige resultater og Obamas kampagne som værende for fokuseret på glitter og for lidt på reelt politisk indhold. Men når man ser på netop disse to taler, er det væsentligt at påpege at selv om Romney siger at Obama ikke kan føre sin valgkamp på sine politiske resultater, så er det netop det Obama gør med sin tale. ”Obama udstikker de ting det trods alt er lykkedes ham at gennemføre i sin tid som præsident,” pointerer Murphy. ”Men så længe Romney bliver ved med at sige det modsatte i sine taler, kan han prøve at få de amerikanske medier til at følge trop.”

Romney er dog ikke alene om at angribe modparten. Barack Obamas kampagnefolk forsøger også at fremhæve de fejl som Romney har lavet i medierne hvor han selv eller nogle af hans kampagnefolk er kommet til at fremstille ham som en stiv og ufølsom rigmand. Derudover er der også et forsøg hos Obama på at skabe en kontrast mellem de to kampagner ved bl.a. at beskrive de enorme ressourcer der vil blive benyttet på negative reklamer i Romneys kampagne, mens Obama betegner sin egen kampagne som først og fremmest fokuseret på gammeldags metoder, som fx dør til dør-samtaler med vælgerne.

”They won’t offer a better vision or a new set of ideas. But they will be spending more money than we’ve ever seen before on negative ads, on TV, on radio, in the mail, on the internet – ads that exploit people’s frustrations for my opponent’s political gain.”

Visionen for USA

I de to taler er det mere Obama der taler om fakta, hvorimod Romney fokuserer på principielle udsagn.
Det kan igen skyldes tidspunktet for talerne, mener Murphy. Efter Romney har været igennem en opslidende fase med primærvalgene forsøger han med denne tale at viske tavlen ren og beskrive sig selv i et nyt lys hvor han kobler sig selv på den amerikanske historie. Noget Obama var uhyre dygtig til i sin tidligere kampagne fra 2008. Romney beskriver og fortæller meget bevidst om sig selv og taler direkte om det at fortælle om sig selv i stedet for blot at fortælle sin historie. Han vil gerne introducere sig selv som person til befolkningen for at imødekomme den kritik der netop er af hans manglende personlighed.

”I’ll tell you about how much I love this country, where someone like my dad, who grew up poor and never graduated from college, could pursue his dreams and work his way up to running a great car company.”

De to taler er holdt på et tidspunkt i valgkampsforløbet hvor kandidaterne er i gang med at definere sig selv og deres kampagner for USA’s befolkning. Romneys fokus er på sig selv som plausibel præsidentkandidat og på sin personlige baggrund, mens Obama fokuserer på at artikulere et budskab der kan skabe forbindelse mellem hans 2008-kampagne og kampagnen i 2012 og samtidig kan inkorporere hans tid som præsident. Begge præsenterer deres vision for USA og befolkningens rolle i denne vision, og i et forsøg på at skabe opbakning blandt vælgerne tegner de også et kontrasterende billede af deres modpart i valget. Professor Murphy er ikke et sekund i tvivl om at Obama er den bedre taler. Men selv det kan Romney vende til sin fordel idet Obamas veltalenhed, der var med til at sikre ham sejren i 2008, i 2012 kan fremstå som en svaghed i forhold til de vælgere Romney appellerer til i det amerikanske vælgerkorps. Obama må i højere grad fokusere på egentlige resultater og ikke kun budskaber om håb og forandring hvis han selv skal gøre sig håb om at genvinde posten i Det Hvide Hus.


Uddrag af præsident Obamas tale 5. maj 2012 i Value-City Schottenstein Center Columbus, Ohio

”I love you back! Now, before I begin, I want to say thank you to a few people who are joining us here today. Your mayor, Michael Coleman is here. Former Governor Ted Strickland is here. Senator Sherrod Brown is in the house. An American hero, John Glenn is with us.

And I want to thank so many of our Neighborhood Team Leaders for being here today. You guys will be the backbone of this campaign. And I want the rest of you to join a team or become a leader yourself, because we are going to win this thing the old-fashioned way – door by door, block by block, neighborhood by neighborhood.

Ohio, four years ago, you and I began a journey together.

I didn’t run, and you didn’t work your hearts out, just to win an election. We came together to reclaim the basic bargain that built the largest middle class and the most prosperous nation on Earth.

We came together because we believe that in America, your success shouldn’t be determined by the circumstances of your birth. If you’re willing to work hard, you should be able to find a good job. If you’re willing to meet your responsibilities, you should be able to own a home, maybe start a business, give your children the chance to do even better – no matter who you are, or where you come from, or what you look like, or what your last name is.

We believe the free market is one of the greatest forces for progress in human history; that businesses are the engine of growth; that risk-takers and innovators should be rewarded. But we also believe that at its best, the free market has never been a license to take whatever you want, however you can get it; that alongside our entrepreneurial spirit and our rugged individualism, America only prospers when we meet our obligations to one another and to future generations.

We came together in 2008 because our country had strayed from these basic values. A record surplus was squandered on tax cuts for people who didn’t need them and weren’t even asking for them. Two wars were being waged on a credit card. Wall Street speculators reaped huge profits by making bets with other people’s money. Manufacturing left our shores. A shrinking number of Americans did fantastically well, while most people struggled with falling incomes, rising costs, the slowest job growth in half a century.

It was a house of cards that collapsed in the most destructive crisis since the Great Depression. In the last six months of 2008, even as we were campaigning, nearly three million of our neighbors lost their jobs. Over 800,000 more were lost in the month I took office alone.

It was tough. But I tell you what, Ohio – the American people are tougher. All across this country, people like you dug in. Some of you retrained. Some of you went back to school. Small business owners cut back on expenses, but did everything they could to keep their employees. Yes, there were setbacks. Yes, there were disappointments. But we didn’t quit. We don’t quit. Together, we’re fighting our way back.”

www.whitehouse.gov/the-pressoffice/ 2012/05/05/remarks-presidentand- first-lady-campaign-event

Uddrag af Mitt Romneys tale 24. april 2012 i Boston, Massachusetts

”Thank you Pennsylvania, Delaware, Rhode Island, Connecticut and New York! And tonight I can say thank you, America … We launched this campaign not far from here on a beautiful June day. It has been an extraordinarily journey.

Americans have always been eternal optimists. But over the last three and a half years, we have seen hopes and dreams diminished by false promises and weak leadership. Everywhere I go, Americans are tired of being tired, and many of those who are fortunate enough to have a job are working harder for less.

For every single mom who feels heartbroken when she has to explain to her kids that she needs to take a second job … for grandparents who can’t afford the gas to visit their grandchildren … for the mom and dad who never thought they’d be on food stamps … for the small business owner desperately cutting back just to keep the doors open one more month – to all of the thousands of good and decent Americans I’ve met who want nothing more than a better chance, a fighting chance, to all of you, I have a simple message: Hold on a little longer. A better America begins tonight.

Tonight is the start of a new campaign to unite every American who knows in their heart that we can do better! The last few years have been the best that Barack Obama can do, but it’s not the best America can do! (…)

This has already been a long campaign, but many Americans are just now beginning to focus on the choice before the country. In the days ahead, I look forward to spending time with many of you personally. I want to hear what’s on your mind, hear about your concerns, and learn about your families. I want to know what you think we can do to make this country better … and what you expect from your next President.

And I’ll tell you a little bit about myself. I’ll probably start out talking about my wonderful wife Ann – I usually do – and I’ll probably bore you with stories about our kids and grandkids. I’ll tell you about how much I love this country, where someone like my dad, who grew up poor and never graduated from college, could pursue his dreams and work his way up to running a great car company. Only in America could a man like my dad become governor of the state in which he once sold paint from the trunk of his car. (…)

Four years ago Barack Obama dazzled us in front of Greek columns with sweeping promises of hope and change. But after we came down to earth, after the celebration and parades, what do we have to show for three and a half years of President Obama?

Is it easier to make ends meet? Is it easier to sell your home or buy a new one? Have you saved what you needed for retirement? Are you making more in your job? Do you have a better chance to get a better job? Do you pay less at the pump?

If the answer were ”yes” to those questions, then President Obama would be running for re-election based on his achievements … and rightly so. But because he has failed, he will run a campaign of diversions, distractions, and distortions. That kind of campaign may have worked at another place and in a different time. But not here and not now. It’s still about the economy … and we’re not stupid.”

ww.mittromney.com/news/press/2012/04/mitt-romney-deliversremarks-manchester-nh.   R

 

Forfatter:
Mark Herron. Ph.d.-stipendiat i retorik ved Københavns Universitet.

RetorikMagasinet 85 (2012), s 31-35
35085

Author profile

Skriv et svar