Kampen om ghettoen

Der foregår en kamp om de udsatte boligområder i disse år. Den har ikke noget at gøre med stenkast og politiudrykninger, men er en kamp på ord, og aktørerne er ikke unge indvandrerdrenge og politifolk, men medier, politikere og reklamebureauer, der hver især forsøger at tegne deres eget billede af de udsatte boligområder. Ved hjælp af redskaber fra kritisk diskursanalyse viser artiklen hvordan disse aktører konstruerer billeder og modbilleder af udsatte boligområder, eksemplificeret ved Odense-bydelen Vollsmose, som derefter reproduceres og rekontekstualiseres i nye sammenhænge og derved opnår stadig mere autoritet og gennemslagskraft i den offentlige debat
Denne artikel er premium-materiale. Få tilgang til retorisk kundskab: Digital adgang – 1 månad, Digital adgang – Ett halvt år, Digital adgang – Ett år, Digital adgang – Ett dygn or Retorikforlagets venner. Allerede tilgang? log ind her