Start » Dansk retorik » Dansk retorik Omtalt » Klassikeren: Fiktionens mester

Klassikeren: Fiktionens mester

av Marie Louise Plenborg

Anmeldelse i RetorikMagasinet 94

Wayne C. Booth, The Rhetoric of Fiction, The University of Chicago Press, 1961, 565 sider. 

Klassikeren: Fiktionens mester

Booths værk The Rhetoric of Fiction fra 1961 er en ægte klassiker og har haft stor betydning for moderne litteraturvidenskab. Mest kendt er værket nok for sin skelnen mellem en teksts author og implied author, den implicitte forfatter i en tekst. Begrebet om den implicitte forfatter gør det muligt at skelne den biografiske forfatters intention fra de implicitte værdier der hersker i det enkelte værk. Gennem de valg den implicitte forfatter har truffet i teksten, skaber hun læserens oplevelse af teksten.

Bogen var et nybrud da den udkom – og er heller ikke til at komme udenom i dag hvis man interesserer sig for retorik og litteratur.

.

RRRRR

Marie Louise Plenborg
Latest posts by Marie Louise Plenborg (see all)

You may also like

Kommentera

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Læs mere