Kroppen som argument

RetorikMagasinet 10.

“Går det att kommunicera med kroppen? Vad signalerar jag, när jag gör så här? Kan jag använda kroppen med­vetet retoriskt? Har den ett eget språk? Och hur viktigt är då detta kroppens språk?

Det är några av de frågor som vanligtvis ställs om kroppsspråket – och svaren visar sig ofta variera stort. I detta nummer försöker vi ringa in kroppens retorik, från det mest basala till det gränsöverskridande.

I april i Malmö genomfördes demonstrationer i samband med EU-mötet – och liknande kan man väl förvänta sig här i juni vid toppmötet i Göteborg. I grunden är en demonstration den mest primitiva formen av kommunikation: ett antal kroppar – i rörelse eller ro – utgör ett budskap. Det fysiska: det här står jag upp för.

Jag hade turen att vara i Berlin i oktober 1989 när allting plötsligt höll på att öppnas upp, och lade då särskilt märke till den stora skillnaden mellan demonstrationerna på öst- respektive västsidan av Muren: i väst sjöng och dansade man, medan man i öst bara stod. Och stod. Tysta, fundersamma – men där, framför Muren.
Sen kan man diskutera vad som hade störst retorisk effekt på de vilsna kommunistledarna: de högljudda västtyskarna eller de fåordiga östtyskarna; men talade egent­ligen inte de östtyska ‘kropparna’ tydligast?

Annons

Eller ta en situation alla känner igen: föreläsaren som tappar sina overheads, rättar till glasögonen, hostar, rör sig i ojämna mönster fram och tillbaks etc: Hur många föredrag och informationsmöten har inte varit spilld möda för att ingen kommer ihåg nånting, utom den stackars talarens besvär?

Det är väl den typen av funderinger som gör det lockande att beskriva kroppens språk i termer av betydelse: att den kraftfulla rösten betyder si och den stadiga kroppshållningen så mycket. Men frågan är felställd. Det går inte att precist isolera de enstaka elementen i framföranden eller andra retoriska handlingar, varken orden, rösten, kroppen eller – varför inte – layouten.

När vi ändå väljer att ägna ett temanummer åt kroppens språk, så är det för att visa mångfalden och bredden i den retoriska helhetssynen: att retorik är sammanställ­ningen av alla budskapskanaler. Ibland pekar de åt samma håll, ibland i kompassens alla riktningar.

Med kroppens språk är det ungefär som med kroppens form: om skönheten sitter i ögat eller örat, det avgörande är att den ‘sitter’ hos betraktaren, lyssnaren, läsaren – de som ska reagera på avsikten med budskapet.


Här på sajten: tag Actio https://www.retorikforlaget.se/tag/actio

Här på sajten: tag Kroppsspråk https://www.retorikforlaget.se/tag/actio


peterLäs mer om Peter Ström-Søeberg
Läs mer om RetorikMagasinet 10.


Author profile

Förlagschef, ägare Retorikförlaget
Redaktör för RetorikMagasinet
https://orcid.org/0000-0003-2683-6642

Skriv et svar