Muhammeds sak

Ledare i RetorikMagasinet 29.

 

Muhammeds sak

Finnar bär kniv, norrmän har lusekofta, danskar är gemytliga, etc etc. Fördomar, hat/kärleks­förklaringar bildar och formar vår syn på omvärlden. Och även om orden de skandinaviska grannar emellan kan vara hårda, står vi tillsammans, när vi konfronteras med den stora världen: den bortom civilisationens gräns, strax söder och öster om alperna.

Därute är vi samma folk: ett nordisk folk, som alla ser upp till och respekterar. För vårt frisinne, vår pragmatism och vår diplomatiska förmåga. Var det slumpen som gjorde Carl Bildt till EUs utsände i ett exploderande Jugoslavien? Som gav Martti Ahtisaari flera FN-uppdrag? Som fick Sharon och Arafat att skaka hand, när de efter förhandlingar i Oslo äntligen närmade sig en lösning? Och att både en norrman och en svensk har varit FN:s generalsekreterare?

Knappast. Nordens ethos, om man vill, eller anseende, image eller varumärke i den fruktansvärt stora världen, handlar om neutralitet, förnuft och förmåga att se alla sidor av en sak – kritiserat av många för bristen på ställningstagande, men uppskattat när svåra konflikter ska lösas. Frågan är om detta ethos finns kvar efter JyllandsPostens Muhammedkarikatyrer?

Muhammedkarikatyrerna handlar inte om tryckfrihet utan om en tradition för förståelse och skydd av minoriteter, som kanske har lidit obotlig skada. Tryckfrihet handlar inte enbart om ­rätten att säga och skriva precis vad man vill – den innebär också ett ansvar. Och til syvende og sidst om att ta ansvar för konsekvenserna av de kommunikativa val, man träffar. Väljer man att provocera kan man inte gnälla över att folk faktisk låter sig provoceras. Väljer man konflikten som retorisk strategi, kan man inte gnälla över att man själv drabbas.

Annons

Provokationer och medveten konfrontatorisk retorik har aldrig varit en nordisk, politisk ­tradition. Politiker mot politiker, jo, kanske. Men inte samhällsgrupp mot samhällsgrupp. Och därför är inte, som t ex Lars Leijonborg har hävdat, Danmarks sak vår. Och den danska regeringen hade nog gjort hela norden en tjänst genom att inte göra JyllandsPostens sak till sin.


Se också detta nummers Talarstol, Carsten Jensen: “De bränner ner min ambassad” .


Läs mer om RetorikMagasinet 29.


 

Author profile

Förlagschef, ägare Retorikförlaget
Redaktör för RetorikMagasinet
https://orcid.org/0000-0003-2683-6642

Skriv et svar