Om blommor och bi(ld)er

Ledare i RetorikMagasinet 34.

Om blommor och bi(ld)er

I detta nummer finns blåsippan i centrum för två artiklar. Inte som förenande tema, men som metafor, lite i skymundan.

Att den lilla oskyldiga blåsippan fick namn efter ”20 män i säng med en kvinna” är i sig en metaforisk anekdot, som på samma tid förklarar botanik såväl som Linné, och som därför blir den bild som kopplar Linnéfirandet till RetorikMagasinet.

I en helt annan artikel handlar det om Sverigedemokraterna, som det senaste halvåret har gjort sig mest känt som ett parti med svårigheter att hitta möteslokal samt ett parti som man kan/inte kan, ska/inte ska debattera med.

Detta sista har fått Gringogänget att utlysa en kurs om att ”ta matchen” med Sverigedemokraterna, i sig en ganska anmärkningsvärd konstruktion i ett demokratiskt, parlamentariskt system, där Sverigedemokrater har fått en legitim plats i många lokala fora. Ämnet har diskuterats förut av Peter Cassirer i RetorikMagasinet 14/2002, men då handlade det om ett annat Sverigedemokratisk fenomen. Ett Sverigedemokraterna som sedan har bytt skepnad, inte minst genom sitt val av partisymbol: från kombinationen brinnande fackla och flagga – två extremt laddade symboler – till … jovisst, blåsippan.

Annons

I Sverigedemokraternas symbolvärld handlar det inte om 20 män om en kvinna – vi låter elegant alla möjligheter för ironi passera – men om en koppling till det helt centrala för partiet: ”den svenska folksjälen” (i bestämd form):

Faktum är att blåsippan är en växt som kan bli mycket gammal. De blommor som lyser upp vårmarkerna åt oss kan mycket väl tillhöra samma planta som spred vårkänslor åt de människor som levde här på den tid då landet Sverige ännu var i sin linda

Frågan är som är mest välvald: symbolen eller hemsidans förklaring? Det konkreta med den lilla blomman blir historia, historian blir ett absolut faktum – förtiden bara är –  det fasta och oföränderliga blir en vision. Et voila: blomman är en vision om förtidens storhet och nutidens förfall.

Vem sa först att blommor är retorik?


Läs mer om RetorikMagasinet 34.


Author profile

Förlagschef, ägare Retorikförlaget
Redaktör för RetorikMagasinet
https://orcid.org/0000-0003-2683-6642

Skriv et svar