Pedagogisk retorik

Högskoleläraren forväntas skapa en muntlig relation med sina studenter i sin yrkesroll som föreläsare, handledare och seminarieledare. Idag ­saknas dock ett vetenskapligt grundat språk för att urskilja och beskriva lärarens muntliga aktiviteter i mötet med de studerande. Det finns därför behov av forskning som tar sin utgångspunkt i både pedagogikens och retorikens kunskapsområden. Här presenteras ett exempel på sådan forskning där några klassiska retoriska begrepp prövas i relation till lärarens yrkesskicklighet och till målen i Högskolelagen
Denne artikel er premium-materiale. Få tilgang til retorisk kundskab: Digital adgang – 1 måned, Digital adgang – Et halvt år, Digital adgang – Et år, Digital adgang – 24 timer or Retorikforlagets venner. Allerede tilgang? log ind her