Retorikcentrum

Karin Karlsson

Retorikcentrum

Retorisk nätverk.

I Göteborg finns det hopp för de som inte vill förlora kontakt med retoriken – och de som blott är nyfikna: Retorikcentrum, där även talare kan testa sin förmåga inför en publik.

Retorikämnet växer alltmer i popularitet och idag finns det väl knappast ett universitet eller en högskola i detta avlånga land som inte ger kurser i retorik. Populära är de också, dessa kurser. Antalet sökande överstiger vida de platser som erbjuds och många studenter söker i flera år innan de äntligen får ett positivt antagningsbesked.

Men en dag tar kursen slut och många känner då att de fortfarande vill lära sig mer om retorik. Då finns det en lösning och den heter Retorikcentrum vid Göteborgs universitet. Föreningen bildades 1994 vid Göteborgs universitet som en fristående förening för alla retorikintresserade, såväl for­skare och lärare som lekmän inom området.

Vanligen hålls fyra sammankomster per år, två på våren och två på hösten, där speciellt inbjudna talare framför föredrag, tal och presentationer med koppling till retorikämnet. Verksamheten har idag utökats med Talarklubben där intresserade kan framträda med sina egna alster och få dem bedömda av övriga deltagare, något som har mötts med positiva reaktioner bland deltagarna. I skrivande stund leds verksamheten vid Talarklubben av Jan Kickert.

Annons

 

Under de år Retorikcentrum vid Göteborgs universitet har funnits har en rad kända och mindre kända föredragshållare framträtt. Forskningsrön inom retorikområdet framförs av medlemmarna i föreningen och det kan handla om allt ifrån en kommande doktorsavhandling till nypremiär av en 1700-talspredikan i skenet av fotogenlyktor. Bland de mer namnkunniga kan nämnas Amelia Adamo, Tom Alandh, Ulrika Knutsson, Jan Bärmark och senast förre statssekreteraren Lars Danielsson som talade om sin egen och Göran Perssons retorik samt inte minst om det mediadrev han utsattes för i samband med tsunamikatastrofen. Av tradition försöker Retorik­centrum få gästprofessorerna vid Journalisthögskolan att besöka något av våra möten.

Styrelsen består idag av ordförande Barbro Wallgren Hemlin, kassör Peter Baeza, och ledamöterna Jan Bärmark, Stina Gardestrand, Hans Gunnarson, Pia Moberg, Rudolf Ryd­stedt och Erik Winerö. Styrelsemedlemmarna är inte arvoderade och inte heller de talare som föreläser får betalt för sina insatser. Medlemsavgifterna går till portoutlägg och presenter till talarna. I vissa fall utgår ersättning för resa och uppehälle.

Som alla andra föreningar är Retorikcentrum inte starkare än sina medlemmar och ju fler, desto mer kan verksamheten utökas. Du som är intresserad av retorik kan nå Retorikcentrum på adressen peter@baeza.com och få information om medlemskap och kommande föreläsningar. Det går även bra att lämna förslag till föreningen på talare man skulle vilja höra. Välkommen till Retorikcentrum vid Göteborg universitet!


Läs mer om RetorikMagasinet 37.

rm37


 

Author profile

Skriv et svar