Retorisk topos & gresk geometri

Det sentrale retoriske begrepet topos er notorisk vanskelig å få tak på. Enten man studerer de antikke retoriske verker eller konsulterer moderne litteratur risikerer man gjerne å bli forvirret snarere enn opplyst. Tormod Eide tar her for seg begrepets tidligste historie og forsøker å kaste lys over begrepets egenart ved å se dets opprinnelse i gresk geometrisk terminologi
Denne artikel er premium-materiale. Få tilgang til retorisk kundskab: Digital adgang – 1 måned, Digital adgang – Et halvt år, Digital adgang – Et år, Digital adgang – 24 timer or Retorikforlagets venner. Allerede tilgang? log ind her