Retskildelære og topik

Forfatteren beskæftiger sig med den generelle sammenhæng mellem jura og retorik, og konsekvenserne af at fornægte det retoriske aspekt inden for den juridiske disciplin. Artiklen sidestiller den juridiske retskildelære og den retoriske topik som to topiske systemer og argumenterer for, at begge topiske systemer bør anerkendes som betydningsfulde i den juridiske beslutningsproces.
Denne artikel er premium-materiale. Få tilgang til retorisk kundskab: Digital adgang – 1 måned, Digital adgang – Et halvt år, Digital adgang – Et år, Digital adgang – 24 timer or Retorikforlagets venner. Allerede tilgang? log ind her