Tilbud

Actiokapitalet. Retorikens ickeverbala resurser

Marie Gelang

69,00 kr150,00 kr

I avhandlingen ges en historisk genomgång av författares och forskares syn på actio och ickeverbal kommunikation i ett vidare perspektiv.
Utifrån denna genomgång ges förslag på retoriska begrepp som möjliga teoretiska och analytiska utgångspunkter för fo

Rabatt? Är du medlem i Retorikforlagets venner så får du 25% rabatt.
Logga in om du redan är god.

Varenummer (SKU): 4168 Kategorier: , , Tags: , ,

Beskrivelse

Ämnet för denna avhandling är actio, retorikens ickeverbala resurser. Det handlar om talframförandets gestaltning.
I avhandlingen ges en historisk genomgång av författares och forskares syn på actio och ickeverbal kommunikation i ett vidare perspektiv.
Utifrån denna genomgång ges förslag på retoriska begrepp som möjliga teoretiska och analytiska utgångspunkter för forskning om actio. Vidare behandlas ett empiriskt material bestående av föreläsande universitetslärare.

I analysen av materialet lyfts talarnas ”actiokvalitéer” fram d.v.s. den energi, dynamik och tajming varmed framförandet gestaltas.
Dessutom skapas i boken en ny modell ”Actiokapitalet” för analys av och fördjupad förståelse för actio vid framförandet av ett tal.

Innehåll

Förord     9

1    Inledning     11
1.1 Syfte och forskningsfrågor     13
1.2 Avgränsningar     15
1.3 Disposition     16

2    Teoretisk bakgrund     19
2.1 Retorik, teori och praktik     19
2.2 Actio     23
2.3 Retorisk situation     29
2.4 Teoretiska perspektiv i närheten av actio     35

3    Tolkningsprocessen     37
3.1 Retorik och hermeneutik     38

4    Actiobegreppet i ett historiskt perspektiv     41
4.1 Materialredovisning     42
4.2 Antikens uppfattning om actio     45
4.3 Medeltiden/renässansen     59
4.4 Upplysningstiden     70
4.5 Sammanfattning antiken, medeltiden/renässansen
och upplysningen     79
4.6 Modern forskning med relevans för actio     80
4.7 Sammanfattning     108

5    Begrepp som beskriver, förklarar och definierar actio     109
5.1 Ethos     110
5.2 Pathos     119
5.3 Decorum     125
5.4 Kairos     131
5.5 Sammanfattning     140

6    Analys av actio i en samtida retorisk situation     143
6.1 Materialredovisning     144
6.2 Analysredovisning     158
6.3 Sammanfattning     203

7    Actiokvalitéerna     205
7.1    Actiokvalitéer     205
7.2 Förförståelse och förväntningar     212
7.3 Modaliteter och multimodalitet     214
7.4 Sammanfattning     216

8    Actiokapitalet     217
8.1 Sambanden mellan actiokvalitéerna och
ethos, pathos, decorum och kairos      217
8.2 Actiokapitalet – en fördjupad förståelse av actio     219
8.3 Slutkommentar     227

Summary     233
Litteratur- och källförteckning     243
Register      253

Om boken

  • Marie Gelang: “Actiokapitalet. “
  • Svenska
  • 256 sidor
  • Kr. 180:-
  • ISBN 978-91-86093-05-1
  • 1. utgåva, Retorikförlaget 2008
  • eBok 2020, ISBN 978-91-86093-42-6
  • https://doi.org/10.52610/HXNR9931

Om Marie Gelang

MarieGMarie Gelang undervisar i retorik vid Örebro Universitet.

Yderligere information

Vægt 0,26 kg
Version

,