Psychagogia – konsten att leda själar

Mats Rosengren

75,00 kr239,00 kr

Den västerländska filosofin bär sedan sin födelse på den schism som är ämnet för denna text: mot­sättningen mellan retorik och filosofi. Den drabbar filosofin i dess kärna, ty schismen gäller ursprunget och beskaffenheten hos den kunskap, sanning och moral som vi människor kan aspirera på.

Rabatt? Är du medlem i Retorikforlagets venner så får du 25% rabatt.
Logga in om du redan är god.

Varenummer (SKU): 4195 Kategorier: , Tags: ,

Beskrivelse

Den västerländska filosofin bär sedan sin födelse på den schism som är ämnet för denna text: mot­sättningen mellan retorik och filosofi. Den drabbar filosofin i dess kärna, ty schismen gäller ursprunget och beskaffenheten hos den kunskap, sanning och moral som vi människor kan aspirera på.

Motsättningen ställer oss inför två skilda sätt att ­uppfatta människans förmåga och uppmanar oss att välja sida – upptäcker eller skapar hon sin värld, sin kunskap, sina sanningar och värderingar? Realism eller relativism, absoluta värden eller godtyckliga åsikter – motsättningen framstår ofta som självklar. Men det rör sig om en bedräglig dikotomi, som likväl är och har varit en mycket verksam tankefigur. An­tingen det ena eller det andra – och inget däremellan.

I denna essä visar Mats Rosengren hur motsättningen skapades och vad som då stod på spel – och hur den kan överbryggas.

2:a utgåva 2015.

Den nya retoriken hämtar inte bara begreppen ‘talare’, ‘tal’ och ‘auditorium’ från sina klassiska föregångare, den återupplivar även den sofistiska synen på logos som en oupp­löslig enhet av tanke, tal och förnuft.

“Rosengren lyckas på ett klart och utförligt sätt redogöra såväl för ett av de mest centrala samtida filosofiska problemen som för Platon och Perelman i denna fråga. Resultatet blir en verkligt läsvärd (och tänkvärd) filosofisk skrift om relationen mellan retorik och filosofi som öppnar för en syn på den förnuftiga argumentationens möjligheter bortom den ut­armande dikotomin mellan entydighet och godtycke eller objektivism och subjektivism.”
Ola Sigurdson, Signum

“En favorit bland svenska avhandlingar.”
Anders Sigrell, Lunds universitet

Om boken

  • “Psychagogia – konsten att leda själar”
  • Mats Rosengren
  • Språk: Svenska
  • 208 sidor
  • 239:- kr
  • ISBN 978-91-86093-23-5
  • 2:e utgåvan, Retorikförlaget 2015
  • eBok 2020, ISBN 978-91-86093-47-1
  • https://doi.org/10.52610/MADS7281

Innehåll

Inledning      7
Om själva texten · Om denna andra utgåva

Del I. PLATON

Platonska textproblem      15
Fiktionen · De mångfaldiga yttrandesubjekten ·     De narrativa ­nivåerna

Gorgias: Retoriken skapas      22
Samtalet med Gorgias · Logos, språk, rätt och orätt ·      Exkurs: Sokrates analogi · Samtalet med Polos · Makt: i samhället eller i verkligheten · Samtalet med Kallikles: rörelse/stabilitet · Två ­människoideal, två metoder

Intermezzo      54

Faidros. Förförelsens problem      57
Erōs/logos · Rhētorikē, filosofia, logos och Erōs · Dialektiken · Skrift

Retorisk mimesis: En sammanfattning      82

Del II: PERELMAN

Perelman: Aristoteles återuppväckt?      91
Bakgrund · Den nya retoriken – en retorik? · Klassisk retorik: en översiktlig presentation · Klassisk retorik: tre punkter

Den nya retoriken: Argumentationens ramar      109
Väv eller kedja – argument eller bevis ·     Rationellt och förnuftigt · Auditorier · Det universella auditoriet · Att skilja giltiga argument från effektiva · Perelmans retor – en maskerad filosof? · Dialog – ­argumentation inför en enda samtalspartner · Inre överläggning – då man är sitt eget auditorium · En praktisk repetition

Den nya retorikens argument      144
Petitio principii och argumentum ad hominem · Perelmans topik · Associativa respektive dissociativa argumentationstekniker · Associativ teknik 1: Kvasilogiska argument · Associativ teknik 2: Argument som baseras på verklighetens struktur · Associativ teknik 3: argument som strukturerar verkligheten · Exkurs: Metaforer – hur termer formar ­tankar · Den dissociativa tekniken: argument som sönderdelar före­ställningar eller begrepp

Filosofiska implikationer      161
Det verkligas topoi – fakta, sanningar och antaganden · Några av den nya retorikens implikationer: avklarnad sofistik · Exkurs: om ett aristoteliskt argument · Det normala och normen: sken, verklighet och den dissociativa tekniken · Dekonstruktion som filosofisk metod · Den dissociativa tekniken · Hur begrepp och termer kopplas ­samman och förändras – format innehåll

Avslutning      195
Litteratur      198
Register      205

Om Mats Rosengren

Mats_ParisMats Rosengren (f. 1962) är filosof och professor i retorik vid Uppsala universitet.

Mats Rosengren har skrivit ett flertal böcker, bl.a. Doxologi (2002, 2:a ut­gåva 2008), För en dödlig som ni vet är största faran säkerhet (2006)  och har översatt bl.a. Chaïm Perelmans Retorikens imperium (2013).

Yderligere information

Vægt ,26 kg
Version

,

Du kunne også være interesseret i...