Retorikens imperium

Chaïm Perelman

79,00 kr229,00 kr

Perelmans ”Nya Retorik” ger oss en möjlighet att se och förstå detta ofrånkomliga språkliga våld, hur det fungerar – den klassiska retorikens lära om ­betydelsen av känslor (pathos) och värderingar (ethos) för våra förnuftiga (logos) beslut är central på

Rabatt? Är du medlem i Retorikforlagets venner så får du 25% rabatt.
Logga in om du redan är god.

Varenummer (SKU): 4191 Kategorier: , Tags: ,

Beskrivelse

Kommunikation är inte ens i lyckliga undantagsfall ­intresselöst informationsutbyte mellan jämlikar; ­sociala, kulturella och religiösa spänningar och kon­flikter ut­spelar sig i vårt tal och våra samtal. Det finns helt enkelt inte något neutralt, förnuftigt och från egenintressen och retorik befriat språkbruk i vilket den egentliga ­sanningen om världen, moralen och oss själva kan uttryckas.
Perelmans ”Nya Retorik” ger oss en möjlighet att se och förstå detta ofrånkomliga språkliga våld, hur det fungerar – den klassiska retorikens lära om ­betydelsen av känslor (pathos) och värderingar (ethos) för våra förnuftiga (logos) beslut är central på denna punkt ­– och kanske också hur det kan han­teras. Perelman påminner oss helt enkelt om en av den ­antika ­retorikens centrala insikter: allt språkbruk, från dema­gogens brandtal till filosofernas stilla seminariesamtal, utspelar sig i situationer som formas och helt och hållet genomsyras av intressen, fördomar, ­ogenomtänkta ­värderingar och dolda preferenser.
Ur Mats Rosengrens introduktion.

I Retorikens imperium sammanfattar och utvecklar Perelman sin ‘nya retorik’ – Traité de l’argumentation – la nouvelle rhétorique från 1958.
Retorikens imperium skrevs 1977 och har kommit i flera utgåvor på franska. Denna 2:a svenska utgåva följer den franska 1988-utgåvan.

Om boken

  • Chaïm Perelman: “Retorikens imperium. Retorik och argumentation”
  • Översättning Mats Rosengren
  • Originalets titel L’Empire Rhetorique — Rhetorique et argumentation, © Liraire Philosophique J. Vrin, Paris 1977 & 1988.
  • Språk: Svenska
  • 176 sidor
  • ISBN 978-91-86093-18-1
  • 2. utgåvan, Retorikförlaget 2013
  • 1:a eBoksutgåvan 2020, ISBN 978-91-86093-33-4
  • https://doi.org/10.52610/VPCT4468

Innehåll

Översättarens förord
Återkomst och transformation – Perelmans nya retorik     7

Förord      19

I. Logik, dialektik, filosofi och retorik      28

II. Argumentation, talare och auditorium      36

III. Argumentationens premisser      47

IV. Val, närvaro och presentation      58
V. Innebörd hos och tolkning av det som är givet      65
VI. Argumentationstekniker     71

VII. Kvasilogiska argument      75
1. Motsägelse och inkompatibilitet
2. Identitet, definition, analyticitet och tautologi
3. Rättvise- och reciprocitetsregeln
4. Transivitets-, inklusions- och divisionsargument
5. Vikter, mått och sannolikheter

VIII. Argument som baseras på verklighetens struktur      99
1. Successionsförbindelser
2. Koexistensförbindelser
3. Symbolisk förbindelse, dubbla hierarkier, artskillnader

IX. Argumentation med exempel, illustrationer och modeller    120
1. Argumentation med exempel
2. Illustrationer
3. Modell och antimodell

X. Analogier och metaforer     128

XI. Dissociation av begrepp      139

XII. Argumentationens omfång och styrkan hos argumenten      150

XIII. Argumentens ordning i talet      157

XIV. Det retoriska imperiet      163

Litteratur      172

Om Chaïm Perelman & Mats Rosengren

photoChaimPerelmanChaïm Perelman (1912-1984), logiker och rättsfilosof. Hans huvudverk är Traité de l’argumentation
– la nouvelle rhétorique, 1958, tillsammans med Lucie Olbrechts-Tyteca (The New Rhetoric, London 1969).

matsrosengrenMats Rosengren (f. 1962) är filosof och professor i retorik vid Södertörns Högskola. Han har tidigare skrivit ett flertal böcker, varav på Retorikförlaget: Doxologi – en essä om kunskap (2008 [2002]) och För en dödlig som ni vet är största faran säkerhet – doxologiska essäer (2006)

 

Yderligere information

Vægt 0,298 kg
Version

,

Du kunne også være interesseret i...