Retorisk kritik

Otto Fischer, Patrik Mehrens & Jon Viklund (red)

99,00 kr299,00 kr

Retorisk kritik är 22 artiklar fördelade på sex huvud­rubriker: 1. Retorisk kritik – en introduktion; 2. Argumentation och debatt; 3. Stil och berättande;  4. Retorik som social handling; 5. Makt och identitet; 6. Visuell ­retorik och moderna medier.

Ryd
Rabatt? Är du medlem i Retorikforlagets venner så får du 25% rabatt.
Logga in om du redan är god.

Varenummer (SKU): 4192 Kategorier: , Tags: , , , , , , , ,

Beskrivelse

Retorisk kritik är en antologi som samlar ­bidrag från en rad forskare inom svensk ­retorikvetenskap.

Boken svarar mot en metodologisk utmaning inom retorikutbildningen. De senaste decennierna har uppenbarat nödvändigheten av ­vidare teoretisk reflexion kring retoriken och dess grundbegrepp, men hur kan teorierna användas i det praktiska analysarbetet?

Bokens syfte är att belysa mötet mellan teoretiska perspektiv och konkreta analysmaterial, och därmed inspirera till intressanta retoriska analyser. Det är vår förhoppning att denna bok ska tjäna som vägledning för uppsats­skribenter i ämnet retorik, men vi hoppas också att den kan vara till glädje för var och en som intresserar sig för hur kommunikation påverkar oss och vårt samhälle.

Retorisk kritik är 22 artiklar fördelade på sex huvud­rubriker: 1. Retorisk kritik – en introduktion; 2. Argumentation och debatt; 3. Stil och berättande;  4. Retorik som social handling; 5. Makt och identitet; 6. Visuell ­retorik och moderna medier.

Vi reflekterar dagligen över texter, bilder och andra slags symbol­iska handlingar i vår omgivning. Varje gång vi stannar upp och tänker över sådana handlingar för att sedan förmedla våra reflexioner och om­dömen till någon annan fungerar vi som kritiker.

Annonce

Vad betyder uttrycken, vilka är de bakomliggande motiven och vad vill de åstadkomma? Hur kan man förstå dessa uttrycksformer? Är de ändamålsenliga, un­der­hållande eller moraliskt försvarbara?

Dessa kritiska frågor får oss kanske att kasta ut omdömen och hypoteser till män­niskor i vår närmaste omgivning. Men vad som utmärker en kvalificerad, vetenskaplig kritik är att den utgår ifrån en grund­ligare och mer stringent granskning av ett objekt, och att den på ett rationellt och övertygande sätt kan förmedla en tolkning och bedömning till ­läsaren.
Ur Jon Viklunds introduktion

Med udgivelsen af Retorisk kritik. Teori och metod i retorisk analys har de tre redaktører, Otto Fischer, Patrik Mehrens og Jon Viklund, ydet et stort og værdifuldt bidrag til retorikken som akademisk disciplin, både hvad undervisning og forskning angår. At der blandt kapitlerne er enkelte der skiller sig ud med hensyn til frem­stillingsform og sværhedsgrad, kan i sidste ende betyde at denne bog kan blive en følgesvend for svenske og andre nordiske retorikstuderende igennem deres uddannelse – en bog som man kan læse helt eller delvist på forskellige stadier af sin uddannelse og dermed have glæde af igen og igen som ens viden og behov udvikler sig.
Lisa Storm Villadsen, i Rhetorica Scandinavica 68 (2014). Läs hela recensionen.

Om boken

  • “Retorisk kritik.Teori och metod i retorisk analys”
  • Redaktörer Otto Fischer, Patrik Mehrens & Jon Viklund
  • Språk: Svenska
  • 408 sidor
  • Vikt: 587 gr
  • 275:- kr
  • ISBN 978-91-86093-24-2
  • 1. utgåvan, Retorikförlaget 2014

Innehåll

Förord (⇒ läs i fulltext här)
Otto Fischer, Patrik Mehrens & Jon Viklund      7

1. Retorisk kritik – en introduktion
Jon Viklund      13

2. Argumentation och debatt
Argumentationsanalys för retoriker
Mika Hietanen      35
Fallasianalys för retoriker
Mika Hietanen      53
Fettkriget – en topikanalys
Patrik Mehrens      69
Debatt i demokratins tjänst
Mats Landqvist      87

3. Stil och berättande
Metaforens makt: Politisk retorik och utanförskap
Anders Eriksson      103
Retorisk stilanalys: ironi, presuppositioner och metonymier
Anders Sigrell      119
Narratologisk analys
Lennart Hellspong      133
Fiktion som retorik
Sofi Qvarnström      147

4. Retorik och samhälle I. Retorik som social handling
Retorisk genreanalys
Maria Dahlin      163
Kenneth Burke och dramatismen
Jon Viklund      179
Den retoriska situationen. Jimmie Åkessons sommartal om
Anders Behring Breiviks 2083
Magnus Ullén      197
”Jag ska bussa Hundarnas Någon på mina fienders strupar”. Etik och retorik
Ann Öhrberg      213
Retorik, retorikvetenskap och social mening
Mats Rosengren      227

5. Retorik och samhälle II. Makt och identitet
Genus, status och motståndets retorik – att analysera maktrelationer i språket
Brigitte Mral      245
Butler, performativitet och transgender studies
Ann-Sofie Lönngren      259
“Ras” och ethos
Stefan Helgesson      275
Retorik och intersektionalitet: Sojourner Truth, Zlatan Ibrahimović
och renhetens paradox
Annika Olsson      287
Komparativ retorik i teori och praktik – ett japanskt exempel
Pia Moberg      303

6. Visuell retorik och moderna medier
Visuell retorik
Patrik Mehrens       319
Politisk retorik i tv, radio – och online
Jens E. Kjeldsen      337
Actio i teori och praktik – om retorikens ickeverbala kommunikation
Marie Gelang      353
Bibliografi      365
Personregister      383
Sakregister      390
Register  310

Om Otto Fischer, Patrik Mehrens & Jon Viklund

Otto Fischer är professor i retorik.
Undervisar i retorik och litteratur­­vetenskap vid Uppsala universitet..

Patrik Mehrens är filosofie doktor i litteratur­vetenskap.
Undervisar i retorik och litteratur­­vetenskap vid Uppsala universitet.

Jon Viklund är filosofie doktor i litteraturvetenskap.
Forskar och undervisar om retorik vid Uppsala universitet.

.

Yderligere information

Vægt 0.6 kg
Version

,