Rhetorica Scandinavica #25 (2003)

50,00 kr80,00 kr

Ordinarie nummer, vol 7 #1

Ryd
Rabatt? Är du medlem i Retorikforlagets venner så får du 25% rabatt.
Logga in om du redan är god.

Varenummer (SKU): 15025 Kategori:

Beskrivelse

Innehåll i detta nummer:

Klassikeren: Emanuele Tesauro: “Den aristoteliske kikkert

Introduceret af Leonardo Cecchini
Artikel s 4-12


Mika Hietanen: “Paulus argumentation i Galaterbrevet 3:6–14

Gal 3:6–14 är ett av många avsnitt i Paulus brev som är svårt att förstå p.g.a. den komplicerade argumentationen. En argumentationsanalys är därför påkallad för att reda ut argumenten och för att klargöra eventuella implicita premisser. En sådan analys ger oss en bättre uppfattning av Paulus argumentation än en traditionell exeges ensam kan ge. Analysen ger vid handen att Paulus försöker övertyga både genom förnuftsargument och genom en argumentationsstrategi som bygger på vädjan till tradition och till auktoritet. Argumentationen innehåller ställvis, strikt sett, fallasier. Analysen visar ett en modern metod för argumentationsanalys är ett brukbart instrument som ett led i en exeges av en argumentativ text.
Artikel s 13-28


Karsten Hvidtfelt Nielsen: ”Ciceros udfordring

Disciplinen retorik rummer to indbyrdes uforenelige holdninger til sprog: erkendelse og teknik. Er den første type retorik indgået som frugtbart element i nutidens sprog- og litteraturforskning, er den anden type endnu næppe blevet reciperet i sin egenart. Artiklen argumenterer for at denne asymmetri er betinget af sprogteoretiske faktorer og bringer fire eksempler på vanskelighederne ved at forstå en rent teknisk funderet retorik. Afslutningsvis forsøger artiklen at skitsere rammerne for en sprogopfattelse som indfrir den tekniske retoriks erkendelsesskepsis.
Artikel s 29-44


Mattias Ågren: “Om skönlitteratur som topos i rysk retorik

I kontakter med människor från andra kulturer händer det att vi möter problematiska situationer som inte den skickligaste tolk till fullo kan överbrygga. Till synes enkla ord är bärare av kulturspecifika drag. Även formerna för språklig kommunikation skiljer sig. Detta gäller exempelvis sådana saker som tilltal, men även hur man agerar i retoriska situationer och hur man argumenterar.
Artikel s 45-58


Anmeldelser

Berit von der Lippe anmelder I.B. Neumann: “Mening, Materialitet og Makt”
Martin Eide anmelder Christian Kock (red.): “Forstå verden”
Barbro Wallgren Hemlin rencenserar Harsting & Edman (red.): “Ten Nordic Studies”

Konferencerapport

Tina Skouen rapporterer fra NNRHs anden konference i Helsinki, august 2002

Om detta nummer:

Yderligere information

Vægt 0.18 kg
Version

Fysiskt ex, Digitalt ex (pdf)